1958 – ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധകൻ – ആൻ്റണി പവ്വത്തിൽ

വിശുദ്ധകുർബ്ബാന സംബന്ധിച്ച ധ്യാനപുസ്തകമായ ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധകൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. വിൻസെൻഷൻ സഭാംഗമായ ഫാദർ ആൻ്റണി പവ്വത്തിൽ ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ 1958ൽ ഇറങ്ങിയ ആറാം പതിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1958 - ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധകൻ - ആൻ്റണി പവ്വത്തിൽ
1958 – ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധകൻ – ആൻ്റണി പവ്വത്തിൽ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധകൻ
 • രചന: ആൻ്റണി പവ്വത്തിൽ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1958
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 76
 • അച്ചടി: S.M. Press, Angamaly
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1982 – അൽഭുതകവി വി.സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ – സി.കെ. മൂസ്സത്

മലയാള കവിതയിലെ പരിവർത്തനയുഗത്തിന്റെ ശിൽപികളിൽ ഒരാളായി കരുതപ്പെടുന്ന വി.സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കരെ പറ്റി 1982 ജൂൺ മാസത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രഗതി എന്ന ആനുകാലികത്തിൽ സി.കെ. മൂസത് എഴുതിയ അൽഭുതകവി വി.സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1982 - അൽഭുതകവി വി.സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ - സി.കെ. മൂസ്സത്
1982 – അൽഭുതകവി വി.സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ – സി.കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: അൽഭുതകവി വി.സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ
 • രചന: സി.കെ. മൂസ്സത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1982
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 13
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1929 – ഈശോയുടെ സ്നേഹം അഥവാ ദിവ്യകാരുണ്യസന്ദർശനം – രണ്ടാംഭാഗം

കാനൻ ഗിൽബർട്ട് (Canon Gilbert) രചിച്ച The Love of Jesus or Visits to the Blessed Sacrament എന്ന കൃതിയുടെ മലയാളപരിഭാഷയായ ഈശോയുടെ സ്നേഹം അഥവാ ദിവ്യകാരുണ്യസന്ദർശനം – രണ്ടാംഭാഗം എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥിമിത്രം ഉടമയായ  ഫിലിപ്പ് പാൽമർ ആണ് ഈ പരിഭാഷ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. (ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമായിട്ടില്ല).

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1929 - ഈശോയുടെ സ്നേഹം അഥവാ ദിവ്യകാരുണ്യസന്ദർശനം - രണ്ടാംഭാഗം
1929 – ഈശോയുടെ സ്നേഹം അഥവാ ദിവ്യകാരുണ്യസന്ദർശനം – രണ്ടാംഭാഗം

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ഈശോയുടെ സ്നേഹം അഥവാ ദിവ്യകാരുണ്യസന്ദർശനം – രണ്ടാംഭാഗം
 • രചന: കാനൻ ഗിൽബർട്ട്/ഫിലിപ്പ് പാൽമർ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1929
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 130
 • അച്ചടി: S.D.P. Works Ltd., Alleppy
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1988 – ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഈറ്റുനോവു് – സ്കറിയാ സക്കറിയ

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ, ജനതാ പാർട്ടിയോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ 1988 ൽ പുറത്തിറക്കിയ മേയ് ദിന സുവനീറിൽ സ്കറിയ സക്കറിയ എഴുതിയ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഈറ്റുനോവ് എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1988 - ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഈറ്റുനോവു് - സ്കറിയാ സക്കറിയ
1988 – ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഈറ്റുനോവു് – സ്കറിയാ സക്കറിയ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഈറ്റുനോവു്
 • രചന: സ്കറിയാ സക്കറിയ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1988
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 03
 • അച്ചടി: Universal Printers, Changanassery.
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1973 – 1972 – ലെ സയൻസ് നോബൽസമ്മാനങ്ങൾ – സി.കെ. മൂസത്

1972ലെ സയൻസ് നോബൽ സമ്മാനജേതാക്കളെയും അവരുടെ നോബർ സമ്മാനത്തിനു അർഹമായ സംഭാവനകളെ പറ്റിയും സി.ലെ. മൂസ്സത് 1973 ഫെബ്രുവരി 9ലെ വിജ്ഞാനകൈരളി മാസികയിൽ എഴുതിയ 1972 – ലെ സയൻസ് നോബൽസമ്മാനങ്ങൾ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

 

1973 - 1972 - ലെ സയൻസ് നോബൽസമ്മാനങ്ങൾ - സി.കെ. മൂസത്
1973 – 1972 – ലെ സയൻസ് നോബൽസമ്മാനങ്ങൾ – സി.കെ. മൂസത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: 1972 – ലെ സയൻസ് നോബൽസമ്മാനങ്ങൾ
 • രചന: സി.കെ. മൂസ്സത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1973
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 4
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1996 – കേരളപാണിനീയം (ശതാബ്ദിപ്പതിപ്പ്) – ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ

കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനു മുകളിലായി മലയാളത്തിലെ പ്രാമാണിക വ്യാകരണഗ്രന്ഥമായി  കരുതപ്പെടുന്ന ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മയുടെ കേരളപാണീയത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സ്കറിയ സക്കറിയയുടെ ആമുഖപഠനത്തോടെ 1996ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കേരളപാണിനീയം (ശതാബ്ദിപ്പതിപ്പ്) എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

കേരളപാണിനീയത്തിൻ്റെ ഒന്നാം പതിപ്പ് വന്നത് 1896ൽ ആണ്. തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസകാലത്ത് താൻ മലയാളവ്യാകരണം പഠിച്ചത് ഗാർത്തുവേറ്റ് സായ്പിൻ്റെ വ്യാകരണപുസ്തകത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു എന്നും അതിൻ്റെ കുറവുകൾ ആണ് സ്വന്തമായി ഒരു വ്യാകരണഗ്രന്ഥം രചിക്കാൻ പ്രേരണ ആയതെന്നും 1896ലെ ഒന്നാം പതിപ്പിനു എഴുതിയ മുഖവുരയിൽ ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ പറയുന്നു. എന്നാൽ 1896ലെ ഒന്നാം പതിപ്പ് കുറച്ചധികം വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ടു. അതിനാൽ ഏ.ആർ. ഒന്നാം പതിപ്പിനെ സമൂലം പരിഷ്കരിച്ചാണ് ഏതാണ്ട് 25 വർഷത്തിനു ശേഷം 1917ൽ കേരളപാണിനീയത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു പതിപ്പ് ഇറക്കുന്നത്. 1896ലെ പതിപ്പും 1917ലും പതിപ്പും തമ്മിൽ പേരിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ സാമ്യത ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഉള്ളടക്കമെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇപ്പോൾ കേരളപാണിനീയത്തിൻ്റെ പതിപ്പ് എന്ന പേരിൽ വിവിധ പ്രസിദ്ധീകരണശാലകൾ ഇറക്കുന്ന പതിപ്പുകൾ ഒക്കെയും 1917ൽ ഇറങ്ങിയ പതിപ്പിൻ്റെ റീപ്രിൻ്റുകൾ ആണ്.

ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കേരളപാണിനീയം (ശതാബ്ദിപ്പതിപ്പ്) 1996ൽ ഇറങ്ങിയതാണ്. ഈ പതിപ്പിനു സ്കറിയ സക്കറിയ വിശദമായ ആമുഖപഠനം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം അദ്ദേഹം തന്നെ പുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം അടിക്കുറിപ്പുകളും തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതിനും പുറമേ അദ്ദേഹം തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രന്ഥസൂചി, പദസൂചി, ചോദ്യാവലിയും ഈ ശതാബ്ദി പതിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.

കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനു മേൽ കേരളരേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എങ്കിലും ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പഴയ പതിപ്പ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 100 വർഷത്തിനു ശേഷമുള്ള പതിപ്പ് കിട്ടാൻ കാരണമായത് സ്കറിയ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ ആണ്. ഇനി മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പഴയ പതിപ്പുകൾ ലഭ്യമാകും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1996 - കേരളപാണിനീയം (ശതാബ്ദിപ്പതിപ്പ്) - ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ
1996 – കേരളപാണിനീയം (ശതാബ്ദിപ്പതിപ്പ്) – ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: കേരളപാണിനീയം (ശതാബ്ദിപ്പതിപ്പ്)
 • രചന: ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ/സ്കറിയ സ്ക്കറിയ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1996
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 382
 • അച്ചടി: D.C. Printers, Kottayam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1957 – വൈദികമിത്രം – തോമസ് മൂത്തേടൻ

ഫാദർ തോമസ് മൂത്തേടൻ രചിച്ച വൈദികമിത്രം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. Rev T. K. Nampiaparampil ൻ്റെ പൗരോഹിത്യ സിൽവർ ജൂബിലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് ആണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.  സിൽവർ ജൂബിലി 1950ൽ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഈ പുസ്തകം 1957ൽ ആണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.  വൈദികർ വിവിധ അവസരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. കുറച്ചധികം പ്രാർത്ഥനകൾ സുറിയാനിയിൽ ആണുള്ളത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1957 - വൈദികമിത്രം - തോമസ് മൂത്തേടൻ
1957 – വൈദികമിത്രം – തോമസ് മൂത്തേടൻ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: വൈദികമിത്രം
 • രചന: തോമസ് മൂത്തേടൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1957
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 298
 • അച്ചടി: Mar Thoma Sleeha Press, Aluva
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1984 – സാഹിത്യവീക്ഷണം – സി.കെ. മൂസ്സത്

സി.കെ. മൂസ്സത് വിവിധ ആനുകാലികങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ 21 ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമായ സാഹിത്യവീക്ഷണം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും വിവിധകാലഘടങ്ങളിൽ മലയാളസാഹിത്യത്തിനു സവിശേഷ സംഭാവനചെയ്ത സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ സാഹിത്യസൃഷ്ടികളിലൂടെയുള്ള ഓട്ടപ്രദിക്ഷണമാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം പാലക്കാട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, പന്തളം എനീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാഹിത്യസംഭാവനകളെ കുറിച്ചും ലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ട്.  എം.പി. അപ്പനാണ് പുസ്തകത്തിനു് അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.  പ്രൊഫസർ എസ്. ഗുപ്തൻ നായർ ആണ് പുസ്തകത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രസ്താവന എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1984 - സാഹിത്യവീക്ഷണം - സി.കെ. മൂസ്സത്
1984 – സാഹിത്യവീക്ഷണം – സി.കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: സാഹിത്യവീക്ഷണം
 • രചന: സി.കെ. മൂസ്സത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1984
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 290
 • അച്ചടി: Progress Printers, Trivandrum
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1987 – കെ. മാധവൻ നായർ (ജീവചരിത്രം) – സി.കെ. മൂസത്

സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനി, എഴുത്തുകാരൻ, പത്രപത്രപ്രവർത്തകൻ, വാഗ്മി എന്നീ വ്യത്യസ്തനിലകളിൽ പ്രശസ്തനായിരുന്ന കെ. മാധവൻ നായരുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി 1980കളുടെ അവസാനം സി.കെ. മൂസത് രചിച്ച കെ. മാധവൻ നായർ (ജീവചരിത്രം) എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1987 - കെ. മാധവൻ നായർ (ജീവചരിത്രം) - സി.കെ. മൂസത്
1987 – കെ. മാധവൻ നായർ (ജീവചരിത്രം) – സി.കെ. മൂസത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: കെ. മാധവൻ നായർ (ജീവചരിത്രം)
 • രചന: സി.കെ. മൂസ്സത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1987
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 324
 • അച്ചടി: Mathrubhumi M.M. Press, Calicut
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1926 – തൂക്കാസാ അഥവാ മലയാളത്തിലെ സുറിയാനിറീത്തനുസരിച്ചുള്ള പൂജാനുഷ്ഠാന വിധികൾ

സിറോ-മലബാർ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ പുരോഹിതർ കുർബ്ബാന അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും അനുവർത്തിക്കേണ്ട വിധികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന തൂക്കാസാ (ലയാളത്തിലെ സുറിയാനിറീത്തനുസരിച്ചുള്ള പൂജാനുഷ്ഠാന വിധികൾ) എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത് സഭയിലെ പുരോഹിതർക്കുള്ള വിധികൾ ആയതിനാൽ, ആത്മായർക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള പുസ്തകം അല്ല. എന്നാൽ ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിശദാംശങ്ങൾ വായിച്ചാൽ പുരോഹിതർ കുർബ്ബാനസമയത്ത് കാണിക്കുന്ന ഓരോ ആംഗ്യങ്ങളുടേയും അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും

സുറിയാനിറീത്തനുസരിച്ചുള്ള പൂജാനുഷ്ഠാന വിധികൾ ആദ്യമായി അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്  1868ൽ ചാവറ കുറിയാക്കോസ് അച്ചൻ (ചാവറയച്ചൻ) ആണെന്ന സൂചന, എറണാകുളം മെത്രാപോലീത്തയായ കണ്ടത്തിൽ ആഗുസ്തീനോസ്  ഈ പുസ്തത്തിനു എഴുതിയ ആമുഖത്തിൽ കാണാം. സുറിയാനിക്രമത്തിലെ പൂജകർമ്മങ്ങൾ എന്നായിരുന്നു ആ തൂക്കാസാ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേർ എന്ന സൂചനയും ഈ ആമുഖത്തിൽ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുതുക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പതിപ്പിൽ കാലഘട്ടത്തിനനുസൈച്ചുള്ള ഭാഷാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ആണ് പ്രധാനമായി വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നും ആമുഖത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1926 - തൂക്കാസാ അഥവാ മലയാളത്തിലെ സുറിയാനിറീത്തനുസരിച്ചുള്ള പൂജാനുഷ്ഠാന വിധികൾ
1926 – തൂക്കാസാ അഥവാ മലയാളത്തിലെ സുറിയാനിറീത്തനുസരിച്ചുള്ള പൂജാനുഷ്ഠാന വിധികൾ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: തൂക്കാസാ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1926
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 144
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Press, Mannanam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി