1940 – കൂനൻ കുരിശിനുമുമ്പു് – ഫാദർ പ്ലാസിഡ്

സീറോ-മലബാർ സഭയിലെ പുരോഹിതനും, CMI (TOCD) സന്ന്യാസ സമൂഹാംഗവും പണ്ഡിതനും ആയിരുന്ന പ്ലാസിഡച്ചൻ (ഫാദർ പ്ലാസിഡ് പൊടിപാറ) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൂനൻ കുരിശിനുമുൻപ് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കൂനൻ കുരിശുസത്യം എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമായ ചരിത്രസംഭവത്തിനു മുൻപുള്ള കേരളക്രൈസ്തവസഭയുടെ സ്വഭാവം വിശകലനം ചെയ്യുക ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്ലാസിഡച്ചൻ പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത്. കത്തോലിക്ക വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് എഴുതിയ ഈ പുസ്തകത്തിൽ തൻ്റെ വാദത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന ധാരാളം തെളിവുകളും അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുന്നു.  കൂനൻ കുരിശുസത്യത്തിനു മുൻപുള്ള ചരിത്രമാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്രതിപാദ്യ വിഷയം എങ്കിലും, കൂനൻ കുരിശുസത്യത്തെ കുറിച്ചും അതിനു ശെഷമുള്ള ചില സംഭവങ്ങളും പ്ലാസിഡച്ചൻ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തൃശൂർ രൂപതയുടെ നവജീവിക എന്ന മാസികയിൽ ലേഖനപരമ്പര ആയി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൂലരൂപം. അത് വിപുലപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ആരാധനക്രമ പണ്ഡിതൻ, വാഗ്മി, പ്രൊഫസർ, എക്യുമെനിസ്റ്റ്, ഗ്രന്ഥകാരൻ, സുറിയാനി ഭാഷാ പണ്ഡിതൻ എനിങ്ങനെ വിവിധ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനായിരുന്നു ഫാദർ പ്ലാസിഡ് പൊടിപാറ. ലത്തീൻ വൽക്കരണം ഒഴിവാക്കി സീറോ-മലബാർ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ആരാധനക്രമപരിഷ്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രയത്നിച്ചു. അതിനു പുറമെ സീറോ-മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ സ്ഥാപനത്തിലും പ്രസ്തുത സഭയുടെ ആരാധനക്രമ രൂപീകരണത്തിലും അദ്ദേഹം ഗണ്യമായ പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്തു . ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, ജർമ്മൻ, ലാറ്റിൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഷകളിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴോളം പുസ്തകങ്ങളും നിരവധി ലേഖനങ്ങളും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. തത്ത്വശാസ്ത്രം , ദൈവശാസ്ത്രം , കാനൻ നിയമം എന്നിവയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്ടറേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്

അതിനു പുറമെ ഫാദർ പ്ലാസിഡ് പൊടിപാറയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൂടെ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

1940 - കൂനൻ കുരിശിനുമുമ്പു് - ഫാദർ പ്ലാസിഡ്
1940 – കൂനൻ കുരിശിനുമുമ്പു് – ഫാദർ പ്ലാസിഡ്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: കൂനൻ കുരിശിനുമുമ്പു്
 • രചന: ഫാദർ പ്ലാസിഡ് പൊടിപാറ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1940
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 354
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Printing House, Tiruvalla
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

1962 – സീറോമലബാർ സഭയുടെ കുർബാനക്രമം

1962 ൽ  സീറോ മലബാർ സഭയുടെ മേലദ്ധ്യക്ഷസംഘം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച, സീറോമലബാർ സഭയുടെ കുർബാനക്രമം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യപതിപ്പിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. സീറോമലബാർ റീത്ത് അനുസരിച്ചുള്ള പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ട കുർബാനക്രമമാണ് ഇത്. മലയാളത്തിലും സുറിയാനിയുലും ഉള്ള കുർബാനക്രമം ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ട  ക്രമത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും മറ്റും പുസ്തകത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1962 - സീറോമലബാർ സഭയുടെ കുർബാനക്രമം
1962 – സീറോമലബാർ സഭയുടെ കുർബാനക്രമം

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: സീറോമലബാർ സഭയുടെ കുർബാനക്രമം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1962
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 142
 • അച്ചടി: Mar Thoma Sleeha Press, Aluva
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1957 – ധർമ്മാരാം – ചെത്തിപ്പുഴ – കൈയെഴുത്തുമാസിക – ലത 1 കുസുമം 1

CMI സഭയുടെ ചെത്തിപ്പുഴ വൈദീകസെമിനാരിയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ 1957 മാർച്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ധർമ്മാരാം എന്ന കൈയെഴുത്തു മാസികയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

കൈയെഴുത്തുമാസികകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന സുപ്രധാനപദ്ധതിക്ക് കൂടി ഈ കൈയെഴുത്ത് മാസിക ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ Indic Digital Archive Foundation തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്.

ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കടുത്ത് ചെത്തിപ്പുഴയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന CMI വൈദീകസെമിനാരി ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പറിച്ചു നടുന്നതിനു തൊട്ട് മുൻപുള്ള മാസമാണ് (1957 മാർച്ച്) ഈ കൈയെഴുത്ത് മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ പത്രാധിപക്കുറിപ്പിൽ കാണാം. തുടർന്ന് സഭാ സംബന്ധിയായതും പൊതുസ്വഭാവമുള്ളതുമായ വിവിധ ലേഖനങ്ങൾ ഈ കൈയെഴുത്തുമാസികയിൽ കാണാം. 1957 മെയ് രണ്ടാം വാരത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ധർമ്മാരാം വാർഷികപതിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള പരസ്യവും അവസാനം കാണാം. കൈയെഴുത്തു മാസിക ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ കവർ പേജിൽ ഒരു വരചിത്രവും ഈ രേഖയിൽ കാണാം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1957 - ധർമ്മാരാം - ചെത്തിപ്പുഴ - കൈയെഴുത്തുമാസിക - ലത 1 കുസുമം 1
1957 – ധർമ്മാരാം – ചെത്തിപ്പുഴ – കൈയെഴുത്തുമാസിക – ലത 1 കുസുമം 1

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ധർമ്മാരാം – ചെത്തിപ്പുഴ – കൈയെഴുത്തുമാസിക – ലത 1 കുസുമം 1
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 56
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1982 – രാമകഥാസ്വാധീനം നാലാപ്പാടനിൽ – സി.കെ. മൂസ്സത്

പ്രശസ്ത മലയാളസാഹിത്യകാരനായിരുന്നു നാലപ്പാട്ട് നാരായണമേനോൻ്റെ രചനകളിൽ രാമായണം എത്രകണ്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു എന്ന വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രാമകഥാസ്വാധീനം നാലാപ്പാടനിൽ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഈ വിഷയത്തിൽ തൻ്റെ വാദം സ്ഥാപിക്കാനായി സി.കെ. മൂസ്സത്, നാലപ്പാട്ട് നാരായണമേനോൻ്റെ വിവിധ കൃതികൾ വിശകലനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നു. ഈ ലേഖനം നാരായണാ യു.പി.എസ്. സുവർണ്ണജൂബിലി സ്മാരകഗ്രന്ഥത്തിലാണ് വന്നിടുള്ളതെന്ന് ലഭ്യമായ താളുകളിൽ കാണുന്ന മെറ്റാഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1982 – രാമകഥാസ്വാധീനം നാലാപ്പാടനിൽ – സി.കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: രാമകഥാസ്വാധീനം നാലാപ്പാടനിൽ
 • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 8
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1980 – പ്രാചീനഗണിതം മലയാളത്തിൽ – സി.കെ. മൂസ്സത്

ഗണിതശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മഹത്തായ സംഭാവനകളെ പറ്റി സി.കെ. മൂസ്സത്  1980ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രാചീനഗണിതം മലയാളത്തിൽ എന്ന പ്രശസ്തപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

നിരവധി പ്രാചീനഗണിതശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചും മറ്റുമാണ് താൻ ഈ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയത് എന്ന ഗ്രന്ഥകാരനായ സി.കെ. മൂസത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നു. വിജ്ഞാനകൈരളി മാസികയിൽ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ചില ലേഖനങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന സൂചന ആമുഖത്തിൽ ഉണ്ട്. അതിനെ വികസിപ്പിച്ച് ഒരു PhD എടുക്കാം എന്ന മോഹം തനിക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിലും ബാച്ചിലർ ബിരുദക്കാരനു PhDക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന സർവകലാശാല നിബന്ധന മൂലം അത് നടന്നില്ല. എന്നാൽ തുടർന്ന്  മദ്ധ്യകാല ഗണിതം മലയാളത്തിൽ എന്ന ഒരു പ്രബന്ധം താൻ ലോകമലയാള സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.  അതൊക്കെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പിറവിക്ക് കാരണമായത് എന്ന് അദ്ദേഹം ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നു.

ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ താൻ കേരളത്തിൻ്റെ പഴയകാലഗണിതശാസ്ത്രമഹത്വത്തെ പറ്റി മനഃപായസമുണ്ണുവാനല്ല മറിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ധൈഷണിക നിലവാരം ഉയർത്താൻ ചുണക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് തൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കൂടുതൽ കേരളീയ ഗണിതപ്രതിഭകൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് എന്നാണ് തൻ്റെ പ്രത്യാശ എന്നും അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

കണക്കതികാരം പോലെയുള്ള ചില പ്രാചീന കേരളഗണിതഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചും കേരളീയർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സംഖ്യാവ്യവസ്ഥ, അക്ഷരസംഖ്യകൾ, ഭിന്നങ്ങൾ, ശബ്ദസംഖ്യകൾ, നെൽ കണക്ക്, പാക്കുകണക്ക്, പൊൻ കണക്ക്, ഭൂമിയുടെ കണക്ക്,  പലിശക്കണക്ക്,  മാസശമ്പളക്കണക്ക് തുടങ്ങി പലതരം കണക്കുകളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1980 - പ്രാചീനഗണിതം മലയാളത്തിൽ - സി.കെ. മൂസ്സത്

1980 – പ്രാചീനഗണിതം മലയാളത്തിൽ – സി.കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: പ്രാചീനഗണിതം മലയാളത്തിൽ
 • രചന: സി.കെ. മൂസ്സത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1980
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 228
 • അച്ചടി: Vijnanamudranam Press, Trivandrum
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1971 – Bangalore Christ College – Annual

Through this post we are releasing the scan of the first annual of the Bangalore Christ College (now known as Christ University, Bengaluru). This is the first published annual of Bangalore Christ College and is published in the year 1971.

The annual provides the details of the activities happened during the academic year 1970-1971. Father Mani Giles CMI was the principal at the time of releasing this annual. Bangalore Christ College was started in the year 1969, with six sections of PUC. In the 1970-1971 academic year degree courses in Arts, Science, and Commerce are also started.

The annual contains various articles in English, Kannada, and Hindi. The exclusive photos taken during the construction of the college and the photos of important functions held during the 1970-1971 academic year are also part of this annual.

This document is digitized as part of the Dharmaram College Library digitization project.

1971 - Bangalore Christ College - Annual
1971 – Bangalore Christ College – Annual

Metadata and link to the digitized document

Metadata and link to the digitized document are provided below. A facility to read the document online is provided in the item page. Click on the first image that you see on the item page to download the document.

 • Name: Bangalore Christ College – Annual
 • Published Year: 1971
 • Number of pages: 144
 • Press: K.C.M. Press, Ernakulam
 • Scan link: Link

1959 – മിശിഹാനുകരണം – തോമസ് ആ കെമ്പീസ് – വില്യം

തോമസ് അക്കെമ്പിസ് ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ രചിച്ച പ്രശസ്ത ക്രൈസ്തവ ധ്യാനാത്മക കൃതിയായ De imitatione Christi (ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്) യുടെ മലയാളപരിഭാഷകളിൽ ഒന്നായ മിശിഹാനുകരണം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പരിഭാഷ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് CMI വൈദീകനായ ഫാദർ വില്യം ആണ്.  Fleury എന്ന പണ്ഡിതൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയുടെ പദാനുപദ തർജ്ജുമ ആണ് ഈ പുസ്തകം എന്ന് പരിഭാഷകനായ ഫാദർ വില്യം മുഖവരയിൽ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം, ഈ പരിഭാഷയുടെ നാലാമത്തെ പതിപ്പാണെന്ന്  ടൈറ്റിൽ പേജിലെ കുറിപ്പിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 

1959 - മിശിഹാനുകരണം - തോമസ് ആ കെമ്പീസ് - വില്യം
1959 – മിശിഹാനുകരണം – തോമസ് ആ കെമ്പീസ് – വില്യം

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: മിശിഹാനുകരണം
 • രചന: തോമസ് ആ കെമ്പീസ് / വില്യം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1959
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 528
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Press, Mannanam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1968 – The Cochin Synagogue – 400th Anniversary Souvenir

Through this post, we are releasing the scan of The Cochin Synagogue – 400th-Anniversary Souvenir. This souvenir is published in 1968, to mark the 400 years of the establishment of The Cochin Synagogue in the year 1568.

The Cochin Synagogue is situated in Jew Town in Mattancherry, Kochi. The souvenir contains many articles and pictures related to Kerala Jews and their history.  Greetings from the political leaders of India and Israel, including the President and Prime minister,  are included in this souvenir.

This document is digitized as part of the Dharmaram College Library digitization project.

1968 - The Cochin Synagogue - 400th Anniversary Souvenir
1968 – The Cochin Synagogue – 400th Anniversary Souvenir

Metadata and link to the digitized document

Metadata and link to the digitized document are provided below. A facility to read the document online is provided in the item page. Click on the first image that you see on the item page to download the document.

 • Name: The Cochin Synagogue – 400th Anniversary Souvenir
 • Published Year: 1968
 • Number of pages: 228
 • Printing : Thilakam Press, Ernakulam
 • Scan link: Link

1868 – സുറിയാനിക്രമത്തിലെ പൂജാകൎമ്മങ്ങൾ

1868-ൽ കേരള സുറിയാനി കത്തോലിക്ക സഭയിൽ (ഇന്നത്തെ സീറോ-മലബാർ സഭ) അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ദിവ്യപൂജയ്ക്ക് (കുർബ്ബാന) ഒരു ക്രമം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി അക്കാലത്തെ  മെത്രാൻ ആയിരുന്ന ബർണ്ണർദ്ദീനൊസു ദെസാന്ത ത്രെസ്യ (Bernardino Baccinelli of St. Teresa)- യുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സുറിയാനിക്രമത്തിലെ പൂജാകൎമ്മങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

എഴുതപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മപുസ്തകം കൂടാതെ സുറിയാനിക്രമത്തിലെ ദിവ്യപൂജ പള്ളി (സഭ) ആഗ്രഹിച്ച് കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നടത്താൻ പ്രയാസം ആണെന്ന് കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം നിർമ്മിച്ചതെന്ന് ആമുഖത്തിൽ  മെത്രാൻ പറയുന്നു. തക്സ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിനോട് ഒക്കുന്നവിധമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് തനിക്കു ബോധ്യപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

മാന്നാനം സെൻ്റ് ജോസഫ്സ് പ്രസ്സിൽ (അക്കാലത്ത് മാർ യൌസേപ്പു പുണ്യവാളൻ്റെ ആശ്രമ അച്ചുകൂടം) അച്ചടിച്ച പുസ്തകം ആണിത്. ആദ്യകാലത്ത് മാന്നാനം പ്രസ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന  ചതുരവടിവുള്ള അച്ചാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അച്ചടിക്കു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ പരിചയമില്ലെങ്കിൽ വായന അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് ആയേക്കാം.

കുർബ്ബാനയുടെ ക്രമം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് തൂക്കാസ പുസ്തകം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു.  അത്തരം ഒരു തൂക്കാസാ പുസ്തകം മുൻപ് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്. അത് ഇവിടെ കാണാം. 1926ലെ തൂക്കാസാ പുസ്തകം ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന 1868ലെ സുറിയാനിക്രമത്തിലെ പൂജാകൎമ്മങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പാണെന്ന് അ1926ലെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആമുഖം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. 1926ലെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ ക്രമം എഴുതിയുണ്ടാക്കിയത് അന്നത്തെ പ്രിയോർ ജനറാൾ ആയിരുന്ന ചാവറയച്ചൻ ആണെന്ന സൂചനയും കാണാം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1868 - സുറിയാനിക്രമത്തിലെ പൂജാകൎമ്മങ്ങൾ
1868 – സുറിയാനിക്രമത്തിലെ പൂജാകൎമ്മങ്ങൾ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: സുറിയാനിക്രമത്തിലെ പൂജാകൎമ്മങ്ങൾ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1868
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 154
  • അച്ചടി: St. Joseph’s Press, Mannanam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1957 – അൎണ്ണോസു പാതിരി – സാഹിത്യതിലകൻ ഫാദർ സി.കെ. മറ്റം

സാഹിത്യതിലകൻ ഫാദർ സി.കെ. മറ്റം 1957ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അർണ്ണോസു പാതിരി എന്ന ജീവചരിത്രപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ, കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക സാഹിത്യമേഖലകളിൽ ഏറെ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഈശോസഭാ സന്ന്യാസിയായ അർണ്ണോസ് പാതിരിയുടെ ജീവചരിത്രമാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം.

സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന ഫാദർ സി.കെ. മറ്റം ആണ് ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു കുറച്ചുകാലം മുൻപ് അർണ്ണോസ് പാതിരിയെപറ്റി താൻ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമാണ് ഈ പുസ്തക രചനയ്ക്കു തനിക്കു പ്രചോദനമായതെന്ന് മുഖവുരയിൽ ഫാദർ സി.കെ. മറ്റം പറയുന്നു. പുസ്തകത്തിനു അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശൂരനാടു കുഞ്ഞൻപിള്ള ആണ്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 

1957 - അൎണ്ണോസു പാതിരി - സാഹിത്യതിലകൻ ഫാദർ സി.കെ. മറ്റം
1957 – അൎണ്ണോസു പാതിരി – സാഹിത്യതിലകൻ ഫാദർ സി.കെ. മറ്റം

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: അൎണ്ണോസു പാതിരി
 • രചന: സാഹിത്യതിലകൻ ഫാദർ സി.കെ. മറ്റം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1957
 • അച്ചടി: The Ajanta Press, Perunna
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 172
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി