1956 – ആധുനികനേതാക്കന്മാർ – ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങൾ

പത്തൊൻപത് ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജീവിച്ച കത്തോലിക്കരായ പ്രമുഖ ആത്മായരെ കുറിച്ച് ഫാദർ തോമസ് പി.  നെയിൽ രചിച്ച They Lived the Faith എന്ന പുസ്തകം ആധുനികനേതാക്കന്മാർ എന്ന പേരിൽ ഫാദർ തോമസ് മൂത്തേടൻ  മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്തതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാനുകൾ ആണിത്.

1956 - ആധുനികനേതാക്കന്മാർ - ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങൾ
1956 – ആധുനികനേതാക്കന്മാർ – ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങൾ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ 2 ഭാഗങ്ങളുടെയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

ഭാഗം 1
 • പേര്: ആധുനികനേതാക്കന്മാർ – ഒന്നാം ഭാഗം
 • രചന/പരിഭാഷ: Thomas P. Neill/ Thomas Moothedan
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1956
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 214
 • അച്ചടി: I.S. Press, Ernakulam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി
ഭാഗം 2
 • പേര്: ആധുനികനേതാക്കന്മാർ – രണ്ടാം ഭാഗം
 • രചന/പരിഭാഷ: Thomas P. Neill/ Thomas Moothedan
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1956
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 204
 • അച്ചടി: I.S. Press, Ernakulam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1953 – ലീമയുടെ ഓമന – വി. റോസ ദെ ലീമ – ഫാദർ കല്ലിസ്റ്റസ്

കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു വിശുദ്ധയായ വിശുദ്ധ റോസയുടെ (Rose of Lima) ജീവചരിത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ലീമയുടെ ഓമന എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഫാദർ കല്ലിസ്റ്റസ് TOCD ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1953 - ലീമയുടെ ഓമന - വി. റോസ ദെ ലീമ - ഫാദർ കല്ലിസ്റ്റസ്
1953 – ലീമയുടെ ഓമന – വി. റോസ ദെ ലീമ – ഫാദർ കല്ലിസ്റ്റസ്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • പേര്:  ലീമയുടെ ഓമന
 • രചന: ഫാദർ കല്ലിസ്റ്റസ് TOCD
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1953
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 76
 • അച്ചടി: St. Joseph’s I.S. Press, Elthuruth
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1951 – അപ്ഫൻ്റെ മകൾ – മൂത്തിരിങ്ങോട്ടു ഭവത്രാതൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

മുത്തിരിങ്ങോട്ടു ഭവത്രാതൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്  രചിച്ച സാമൂഹികനോവലായ അപ്‌ഫന്റെ മകൾ എന്ന കൃതിയുടെ 1951ൽ ഇറങ്ങിയ അഞ്ചാം പതിപ്പിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഈ കൃതി, ചന്തുമേനോന്റെ ഇന്ദുലേഖയ്ക്കും ശാരദയ്ക്കും ശേഷം മലയാളത്തിലെ സാമൂഹികനോവല്‍ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ച മുഖ്യ സംഭാവനയായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. (ഈ പുസ്തകത്തിൽ പേജു നമ്പറുകൾ അക്ഷരത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നത് കൗതുകകരമായി തോന്നി)

ടോണി ആൻ്റണി മാഷ് ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്. (1951 - അപ്ഫൻ്റെ മകൾ - മൂത്തിരിങ്ങോട്ടു ഭവത്രാതൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

1951 – അപ്ഫൻ്റെ മകൾ – മൂത്തിരിങ്ങോട്ടു ഭവത്രാതൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: അപ്ഫൻ്റെ മകൾ
 • രചന: മൂത്തിരിങ്ങോട്ടു ഭവത്രാതൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1951 (1127 M.E.)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 150
 • അച്ചടി: Mangalodayam Press, Trichur
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1936 – ചെറുപുഷ്പത്തിൻ്റെ മാതാവു് – ജോൺ എടത്തുരുത്തിക്കാരൻ

കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു വിശുദ്ധയായ വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യയുടെ അമ്മയെ കുറിച്ച്  മലയാളത്തിൽ വന്ന ചെറുപുഷ്പത്തിൻ്റെ മാതാവു് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1936 - ചെറുപുഷ്പത്തിൻ്റെ മാതാവു് - ജോൺ എടത്തുരുത്തിക്കാരൻ
1936 – ചെറുപുഷ്പത്തിൻ്റെ മാതാവു് – ജോൺ എടത്തുരുത്തിക്കാരൻ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • പേര്: ചെറുപുഷ്പത്തിൻ്റെ മാതാവു്
 • രചന: ജോൺ എടത്തുരുത്തിക്കാരൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1936
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 50
 • അച്ചടി: St. Mary’s Orphanage Press, Trichur
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1936 – ആനി ദി ഗ്വിഞ്ഞ് – ജോൺ കിഴക്കേത്തയ്യിൽ

ഫാദർ ജോൺ കിഴക്കേത്തയ്യിൽ രചിച്ച ആനി ദി ഗ്വിഞ്ഞ് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ്  ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1936 - ആനി ദി ഗ്വിഞ്ഞ് - ജോൺ കിഴക്കേത്തയ്യിൽ
1936 – ആനി ദി ഗ്വിഞ്ഞ് – ജോൺ കിഴക്കേത്തയ്യിൽ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • പേര്: ആനി ദി ഗ്വിഞ്ഞ്
 • രചന: ജോൺ കിഴക്കേത്തയ്യിൽ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1936
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 70
 • അച്ചടി: The Prakasam Press, Ernakulam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1968 – കണ്ണൻ എൻ കാതലൻ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

1968ൽ P. നീലകണ്ഠൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കണ്ണൻ എൻ കാതലൻ എന്ന തമിഴ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തതിനു ഒപ്പം കേരളത്തിൽ സിനീമയിലെ തമിഴ് പാട്ടുകൾ മലയാളലിപിയിൽ ആക്കിയതും ഒപ്പം സിനീമയുടെ കഥാസാരവും ചേർത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

പ്രശസ്ത പുസ്തകചരിത്രകാരനും സാഹിത്യനിരൂപകനുമായ പി.കെ. രാജശേഖരൻ ആണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

നമ്മുടെ പഴയസിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമീകവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1968 - കണ്ണൻ എൻ കാതലൻ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
1968 – കണ്ണൻ എൻ കാതലൻ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • പേര്: കണ്ണൻ എൻ കാതലൻ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
 • അച്ചടി വർഷം: 1968
 • അച്ചടി: National City Press, Kottayam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1937 – പ്രായോഗിക കണക്കുപുസ്തകം – ടി. ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിവാരസ്യാർ

1937 ൽ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി  ടി. ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിവാരസ്യാർ  രചിച്ച പ്രായോഗിക കണക്കുപുസ്തകം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് കൊച്ചി നാട്ടുരാജ്യത്തിനു കീഴിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകം ആണെന്ന് ഇതിലെ വിവിധ പാഠങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമാക്കിയത്. ഇത് എനിക്കു ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തരാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ കണ്ണൻ ഷണ്മുഖവും അജയ് ബാലചന്ദ്രനും സഹായിച്ചു. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി.

1937 - പ്രായോഗിക കണക്കുപുസ്തകം - ടി. ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിവാരസ്യാർ
1937 – പ്രായോഗിക കണക്കുപുസ്തകം – ടി. ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിവാരസ്യാർ

 

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • പേര്: പ്രായോഗിക കണക്കുപുസ്തകം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1937
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 208
 • അച്ചടി: The Deccan Printing House, Huzur Road, Kozhikode
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1966 – തനിപ്പിറവി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

1966ൽ തിരുമുഖത്തിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തനിപ്പിറവി എന്ന തമിഴ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തതിനു ഒപ്പം കേരളത്തിൽ സിനീമയിലെ തമിഴ് പാട്ടുകൾ മലയാളലിപിയിൽ ആക്കിയതും ഒപ്പം സിനീമയുടെ കഥാസാരവും ചേർത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

പ്രശസ്ത പുസ്തകചരിത്രകാരനും സാഹിത്യനിരൂപകനുമായ പി.കെ. രാജശേഖരൻ ആണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

നമ്മുടെ പഴയസിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമീകവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1966 - തനിപ്പിറവി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
1966 – തനിപ്പിറവി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • പേര്: തനിപ്പിറവി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
 • അച്ചടി: C.P. Press, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1933 – തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ – ജനി ലിസിട്സ്കി

അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ ഐക്യനാടുകളുടെ മുഖ്യസ്ഥാപകപിതാക്കളിൽ ഒരാളും സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ പ്രധാന ശില്പിയും മൂന്നാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയും ആയ തോമസ് ജെഫേഴ്സണെ കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ  തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ എന്ന ജീചരിത്രപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ജനി ലിസിട്സ്കി രചിച്ച കൃതിയുടെ മലയാളപരിഭാഷ ആണിത്. എന്നാൽ ആരാണ് ഇത് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്തതെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1933 - തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ - ജനി ലിസിട്സ്കി
1933 – തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ – ജനി ലിസിട്സ്കി

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • പേര്: തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ
 • രചന: ജനി ലിസിട്സ്കി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1933
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 184
 • അച്ചടി: Kubera Printers Ltd., Madras
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

2019 – ‘സ്കോളർ’ഷിപ്പ് – ഡോ. സൗമ്യബേബി

2019 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപതിപ്പിൽ (പുസ്തകം 97 ലക്കം 27) ഡോ. സൗമ്യ ബേബി സ്കറിയ സക്കറിയയെ പറ്റി എഴുതിയ ‘സ്കോളർ’ഷിപ്പ് എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

2019 - 'സ്കോളർ'ഷിപ്പ് - ഡോ. സൗമ്യബേബി
2019 – ‘സ്കോളർ’ഷിപ്പ് – ഡോ. സൗമ്യബേബി

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • പേര്: ‘സ്കോളർ’ഷിപ്പ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 2019
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 2
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി