1995 – ശ്രീ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമ സ്തോത്രം

ഭക്തർക്കിടയിൽ വ്യാപകമായി പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥമായ ശ്രീ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമ സ്തോത്രം എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

മഹാഭാരതത്തിലെ പതിനെട്ട് പർവ്വങ്ങളിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ അനുശാസന പർവ്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം
പ്രപഞ്ചത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും നിലനിറുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പരമോന്നത ദേവനായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യവും സ്നേഹം, അനുകമ്പ, നീതി എന്നിവയുടെ മൂർത്തീഭാവവുമാണ് വിഷ്ണു എന്ന സങ്കൽപ്പത്തെ അത് ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1995 - ശ്രീ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമ സ്തോത്രം
1995 – ശ്രീ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമ സ്തോത്രം

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ശ്രീ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമ സ്തോത്രം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1995
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 68
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

1985 – ‘വർഷാചന്ദ്രൻ’ – സി. കെ. മൂസ്സത്

1985 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ പുണ്യഭൂമി ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ ‘വർഷാചന്ദ്രൻ’ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1937ൽ ഭാഷാപോഷിണിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വി സി ബാലകൃഷ്ണപണിക്കരുടെ വർഷാചന്ദ്രൻ എന്ന കവിതയെ കുറിച്ചുള്ള അവലോകനമാണ് ലേഖനവിഷയം. കവിക്ക് പതിനെട്ടു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എഴുതിയ കവിത എന്ന നിലയിലും സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായ ആദ്യ കവിതയെന്ന നിലയിലും ഉള്ള പ്രാധാന്യത്തെ ലേഖകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1985 - 'വർഷാചന്ദ്രൻ' - സി. കെ. മൂസ്സത്
1985 – ‘വർഷാചന്ദ്രൻ’ – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ‘വർഷാചന്ദ്രൻ’
 • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1985
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 3
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1937 – St. Ephrems English High School – Mannanam – Golden Jubilee Souvenir

Through this post we are releasing the scan of the St. Ephrems English High School – Mannanam – Golden Jubilee Souvenir. This souvenir  is published  on the occasion of the Golden Jubilee Celebrations of the School.

The Souvenir contains various articles in English and Malyalam.  Along with Golden Jubilee Messages from the Community Leaders, Educational Experts and old students this Souvenir contains  reports  and pictures of the Jubilee Celebrations, a short history of the School and other articles written by the teachers and students.

This document is digitized as part of the Dharmaram College Library digitization project.

1937 - St. Ephrems English High School - Mannanam - Golden Jubilee Souvenir
1937 – St. Ephrems English High School – Mannanam – Golden Jubilee Souvenir

Metadata and link to the digitized document

Metadata and link to the digitized document are provided below. A facility to read the document online is provided in the item page. Click on the first image that you see on the item page to download the document.

 • Name: St. Ephrems English High School – Mannanam – Golden Jubilee Souvenir
 • Published Year: 1937
 • Number of pages: 280
 • Press: St. Josephs Press, Mannanam
 • Scan link:  Link

1971- ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ളീഷ് – മലയാളം നിഘണ്ടു – സി. കെ. മൂസ്സത്

1971 ൽ ഇറങ്ങിയ അധ്യാപകലോകം ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ളീഷ് – മലയാളം നിഘണ്ടു  എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ആദ്യമായി ഒരു മലയാളം അച്ചുകൂടം സ്ഥാപിച്ച് അതിൽ താൻ തന്നെ നിർമ്മിച്ച മലയാളം – ഇംഗ്ളീഷ് നിഘണ്ടുവും ഇംഗ്ളീഷ് – മലയാളം നിഘണ്ടുവും അച്ചടിച്ച് കേരളത്തിനു സമ്മാനിച്ച ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലി മലയാള ഭാഷക്കു നൽകിയ സംഭാവനകളെ സ്മരിക്കുകയാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ. 1816ൽ ചർച്ച് മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിലെത്തിയ ബെയ്‌ലി ബൈബിൾ അച്ചടിക്കുവേണ്ടി 1829 ൽ കോട്ടയത്ത് ഒരു ആശാരിയുടെയും രണ്ടു കൊല്ലന്മാരുടെയും സഹായത്താൽ ഒരു മുദ്രണ യന്ത്രം ഉണ്ടാക്കിയതുമുതലുള്ള അച്ചടി രംഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയും, മലയാളമുള്ള കാലത്തോളം മലയാളം അച്ചടിയും നിഘണ്ടുവും ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നാം ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയെ സ്മരിക്കുമെന്നും ലേഖകൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1971- ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ളീഷ് - മലയാളം നിഖണ്ടു - സി. കെ. മൂസ്സത്

1971- ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ളീഷ് – മലയാളം നിഘണ്ടു – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ളീഷ് – മലയാളം നിഘണ്ടു
 • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1971
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 4
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1940 – വേദപ്രചാര മദ്ധ്യസ്ഥൻ മാസികയുടെ മൂന്നു ലക്കങ്ങൾ

സീറോ-മലബാർ സഭയിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ വേദപ്രചാര മദ്ധ്യസ്ഥൻ എന്ന ആനുകാലികത്തിൻ്റെ 1940 ൽ ഇറങ്ങിയ മൂന്നു ലക്കങ്ങളുടെ സ്കാൻ ആണ്  ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

സഭയുടെ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, സുവിശേഷ വിവരണങ്ങൾ വാർത്താ സംഗ്രഹം, ഉപകാരസ്മരണകൾ, ചരമ വാർത്തകൾ, പഞ്ചാംഗം, പരസ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഓരോ ലക്കത്തിൻ്റെയും ഉള്ളടക്കം. ലക്കങ്ങളുടെ തനിമ നിലനിർത്താൻ ഓരോ ലക്കവും വ്യത്യസ്തമായിത്തന്നെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1940 – വേദപ്രചാര മദ്ധ്യസ്ഥൻ മാസികയുടെ മൂന്നു ലക്കങ്ങൾ
1940 – വേദപ്രചാര മദ്ധ്യസ്ഥൻ മാസികയുടെ മൂന്നു ലക്കങ്ങൾ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ 3 രേഖകളുടെയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

രേഖ 1

 • പേര്:  വേദപ്രചാരമദ്ധ്യസ്ഥൻ – മാർച്ച് – പുസ്തകം 12 ലക്കം 09
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1940
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 40
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Orphanage Press, Changanachery
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 2

 • പേര്: വേദപ്രചാരമദ്ധ്യസ്ഥൻ – ഏപ്രിൽ – പുസ്തകം 12 ലക്കം 10
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1940
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Orphanage Press, Changanachery
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 3

 • പേര്: വേദപ്രചാരമദ്ധ്യസ്ഥൻ – മേയ് – പുസ്തകം 12 ലക്കം 11
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1940
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 38
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Orphanage Press, Changanachery
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1983 – ‘വേദരശ്മി’യിൽ നിന്ന് ‘വേദഭാഷ്യ’ത്തിലേക്ക് – സി. കെ. മൂസ്സത്

1983 മേയ് മാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പുണ്യഭൂമി ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ ‘വേദരശ്മി’യിൽ നിന്ന് ‘വേദഭാഷ്യ’ത്തിലേക്ക് എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

വി. ടി. യോടൊപ്പം സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണരംഗത്തും, കേളപ്പജിയോടൊപ്പം ഡിസ്ട്രിക് ബോർഡ് ഭരണരംഗത്തും പ്രവർത്തിച്ച സംസ്കൃത പണ്ഡിതനാണ് വെള്ളിനേഴി ഒളപ്പമണ്ണ മനയിലെ ഒ. എം. സി. നാരായണൻ നമ്പൂതിരി. ഋഗ് വേദത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടുള്ള സി. കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ ലേഖനമാണ് ഇത്.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1983 - 'വേദരശ്മി'യിൽ നിന്ന് 'വേദഭാഷ്യ'ത്തിലേക്ക് - സി. കെ. മൂസ്സത്

1983 – ‘വേദരശ്മി’യിൽ നിന്ന് ‘വേദഭാഷ്യ’ത്തിലേക്ക് – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ‘വേദരശ്മി’യിൽ നിന്ന് ‘വേദഭാഷ്യ’ത്തിലേക്ക്
 • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1983
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 2
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1996 – News Letter – Rajagiri High School – Volume 07- Issue 02

Through this post we are releasing the scan of the News Letter – Rajagiri High School – Volume 07- Issue 02.  This news letter show cases the importantant events of the School for the academic year and the achievements of the students in different fields of arts and other extra curricular activities.

This document is digitized as part of the Dharmaram College Library digitization project.

1996 - News Letter - Rajagiri High School - Volume 07- Issue 02

1996 – News Letter – Rajagiri High School – Volume 07- Issue 02

Metadata and link to the digitized document

Metadata and link to the digitized document are provided below. A facility to read the document online is provided in the item page. Click on the first image that you see on the item page to download the document.

 • Name: News Letter – Rajagiri High School – Volume 07- Issue 02
 • Published Year: 1996
 • Number of pages: 12
 • Press: Maptho, Kalamasseri
 • Scan link:  Link

1979 – ആധുനിക നാഗരികതയിലെ പരിസര മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ – സി. കെ. മൂസ്സത്

1979 ലെ ലേബർ ലൈഫ് ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ. മൂസ്സത്     എഴുതിയ ആധുനിക നാഗരികതയിലെ പരിസര മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ആധുനിക നാഗരികതയുടെ സൗകര്യങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യസമൂഹം അതുകാരണമായുണ്ടാകുന്ന പരിസരമലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാനും തയ്യാറായിരിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പു തരുകയാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ സി. കെ. മൂസ്സത്.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1979 - ആധുനിക നാഗരികതയിലെ പരിസര മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ - സി. കെ. മൂസ്സത്
1979 – ആധുനിക നാഗരികതയിലെ പരിസര മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ആധുനിക നാഗരികതയിലെ പരിസര മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ
 • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1979
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 3
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1939 – വേദപ്രചാര മദ്ധ്യസ്ഥൻ മാസികയുടെ അഞ്ചു ലക്കങ്ങൾ

സീറോ-മലബാർ സഭയിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ വേദപ്രചാര മദ്ധ്യസ്ഥൻ എന്ന ആനുകാലികത്തിൻ്റെ 1939 ൽ ഇറങ്ങിയ അഞ്ചു ലക്കങ്ങളുടെ സ്കാൻ ആണ്  ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

സഭയുടെ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, സുവിശേഷ വിവരണങ്ങൾ വാർത്താ സംഗ്രഹം, ഉപകാരസ്മരണകൾ, ചരമ വാർത്തകൾ, പഞ്ചാംഗം, പരസ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഓരോ ലക്കത്തിൻ്റെയും ഉള്ളടക്കം. ലക്കങ്ങളുടെ തനിമ നിലനിർത്താൻ ഓരോ ലക്കവും വ്യത്യസ്തമായിത്തന്നെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1939 – വേദപ്രചാര മദ്ധ്യസ്ഥൻ മാസികയുടെ അഞ്ചു ലക്കങ്ങൾ
1939 – വേദപ്രചാര മദ്ധ്യസ്ഥൻ മാസികയുടെ അഞ്ചു ലക്കങ്ങൾ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ 5 രേഖകളുടെയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

രേഖ 1

 • പേര്:  വേദപ്രചാരമദ്ധ്യസ്ഥൻ – ജൂലായ് – ആഗസ്റ്റ് – പുസ്തകം 12 ലക്കം 01 – 02
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1939
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 70
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Orphanage Press, Changanachery
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 2

 • പേര്: വേദപ്രചാര മദ്ധ്യസ്ഥൻ – സെപ്റ്റംബർ – പുസ്തകം 12 ലക്കം 03
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1939
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 46
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Orphanage Press, Changanachery
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 3

 • പേര്: വേദപ്രചാര മദ്ധ്യസ്ഥൻ – ഒക്ടോബർ – പുസ്തകം 12 ലക്കം 04
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1939
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 38
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Orphanage Press, Changanachery
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 4

 • പേര്: വേദപ്രചാര മദ്ധ്യസ്ഥൻ –  നവംബർ – പുസ്തകം 12 ലക്കം 05
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1939
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 40
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Orphanage Press, Changanachery
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 5

  • പേര്: വേദപ്രചാര മദ്ധ്യസ്ഥൻ – ഡിസംബർ –  പുസ്തകം 12 ലക്കം 06
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1939
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 38
  • അച്ചടി: St. Joseph’s Orphanage Press, Changanachery
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം : കണ്ണി

1976 – ആറ്റൂരിൻ്റെ സാഹിത്യജീവിതം – സി. കെ. മൂസ്സത്

1976ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  വിശാലകേരളം ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ ആറ്റൂരിൻ്റെ സാഹിത്യജീവിതം എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കവി, വ്യാഖ്യാതാവ്, ഗദ്യകാരൻ, സംഗീതമർമ്മജ്ഞൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനായ ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപിഷാരടിയുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തെയും സാഹിത്യ രംഗത്തെ സംഭാവനകളെയും വിലയിരുത്തുകയാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ. കേരള ശാകുന്തളം, ഉത്തര രാമായണം കിളിപ്പാട്ട്, സംഗീതചന്ദ്രിക എന്നീ പ്രശസ്ത കൃതികളുടെ കർത്താവാണ് ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപിഷാരടി.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1976 - ആറ്റൂരിൻ്റെ സാഹിത്യജീവിതം - സി. കെ. മൂസ്സത്
1976 – ആറ്റൂരിൻ്റെ സാഹിത്യജീവിതം – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ആറ്റൂരിൻ്റെ സാഹിത്യജീവിതം
 • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1976
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 9
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി