1958 – വിജയത്തിൻ്റെ വഴികൾ – ഭാഗം 2

1958 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റോബർട്ട് നാഷ് എസ്.ജെ. രചിച്ച  Is Life Worthwhile എന്ന പുസ്തകപരമ്പരയുടെ  മലയാള പരിഭാഷയായ വിജയത്തിൻ്റെ വഴികൾ  രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ  പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.  മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. മലയാള പരിഭാഷ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ജോസഫ് പാമ്പക്കൽ, ആൻ്റണി പെരുമ്പ്രായിൽ, ഐസക്ക് ആലഞ്ചേരിൽ എന്നിവർ ചേർന്നാണ്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1958 - വിജയത്തിൻ്റെ വഴികൾ - ഭാഗം 2
1958 – വിജയത്തിൻ്റെ വഴികൾ – ഭാഗം 2

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: വിജയത്തിൻ്റെ വഴികൾ – ഭാഗം 2
 • രചന:
  റോബർട്ട് നാഷ് എസ്.ജെ.
  ജോസഫ് പാമ്പക്കൽ
  ആൻ്റണി പെരുമ്പ്രായിൽ
  ഐസക്ക് ആലഞ്ചേരിൽ 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1958
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 250
 • അച്ചടി: J.M. Press, Aluva
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1958 – മായാമനിതൻ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

1958 ൽ ശ്രീറാം, അശോകൻ, ജി.എം.ബഷീർ, കാക്കാ രാധാകൃഷ്ണൻ,കെ. കണ്ണൻ, ജെമിനി വനജ, ടി. പി. മുത്തുലക്ഷ്മി, മൈഥിലി തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിച്ച, ടി. പി സുന്ദരം സംവിധാനം ചെയ്ത മായാമനിതൻ എന്ന സിനിമയുടെ കഥാ സാരവും പാട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിനിമാ പാട്ടു പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പ്രശസ്ത പുസ്തകചരിത്രകാരനും സാഹിത്യനിരൂപകനുമായ പി.കെ. രാജശേഖരൻ ആണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

നമ്മുടെ പഴയസിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമീകവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1958 - മായാമനിതൻ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
1958 – മായാമനിതൻ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

 

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: മായാമനിതൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1958
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 16
 • അച്ചടി: Narmada Press, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1993 – Dr Hermann Gundert and Malayalam Language – Albrecht Frenz and Scaria Zacharia (Editors)

1980കളിൽ ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം ആ ശേഖരത്തിലെ നിരവധി പ്രമുഖകൃതികൾ 1990കളിൽ ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലൂടെയാണ് പലപ്രമുഖ പ്രാചീനകൃതികളും ആദ്യമായി അച്ചടിക്കപ്പെട്ടത്. 1993 ൽ പുറത്ത് വന്ന ഡോക്ടർ. ആൽബ്രെക്റ്റ് ഫ്രെൻസും ഡോക്ടർ. സ്കറിയ സക്കറിയയും ചേർന്ന് എഡിറ്റു ചെയ്ത Dr Hermann Gundert and Malayalam Language  എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ കോപ്പിയാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗുണ്ടർട്ട് കൃതികളെ കുറിച്ച് മലയാള ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളും ഗുണ്ടർട്ട് എഴുതിയ കത്തുകളിൽ നിന്നും മറ്റു സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുമുള്ള രേഖകളെ ആസ്പദമാക്കി ഡോക്ടർ. ആൽബ്രെക്റ്റ് ഫ്രെൻസ്  എഴുതിയ ഗുണ്ടർട്ടിൻ്റെ ജീവചരിത്രവുമാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1993 - Dr Hermann Gundert and Malayalam Language - Albrecht Frenz and Scaria Zacharia (Editors)
1993 – Dr Hermann Gundert and Malayalam Language – Albrecht Frenz and Scaria Zacharia (Editors)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: Dr Hermann Gundert and Malayalam Language 
 • രചന: Albrecht Frenz and Scaria Zacharia (Editors)
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1993
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 334
 • അച്ചടി : D.C. Printers, Kottayam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1955 – The Marian Voice – St. Mary’s College, Trichur

1955 ൽ തൃശ്ശൂർ സെൻ്റ് മേരീസ് കോളേജ് പുറത്തിറക്കിയ മരിയൻ വോയ്സ് എന്ന സ്മരണികയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. മരിയൻ വോയ്സിൻ്റെ ആറാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ സ്മരണികയിൽ കോളേജിലെ ആ വർഷത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളും ഉൾപ്പെടുത്തിരിക്കുന്നു

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1955 - The Marian Voice - St. Mary's College, Trichur
1955 – The Marian Voice – St. Mary’s College, Trichur

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: The Marian Voice 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1955
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 192
 • അച്ചടി: St. Mary’s Orphanage Press, Trichur
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

2012 – പ്രപഞ്ചനൃത്തം – പി. കേശവൻ നായർ

ശാസ്ത്രസാഹിത്യകാരനായ പി. കേശവൻ‌ നായർ രചിച്ച  പ്രപഞ്ച നൃത്തംഎന്ന കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. കുങ്കുമം മാസികയിൽ ഖണ്ഡശ്ശ: പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശൈവം, നാട്യശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ, ഭാരതീയ സംഗീതം, ഊർജ്ജ നൃത്തം, പ്രപഞ്ച നൃത്തം, ചിദംബരം എന്നീ ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാമാണ് ഈ പുസ്തകം.

മലയാളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്ര സാഹിത്യകാരന്മാരിലൊരാളായ പി. കേശവൻ‌ നായരുടെ കൃതികൾ സ്വതന്ത്രലൈസൻസിൽ ആക്കി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതുവിടത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് വരുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

പി. കേശവൻ‌ നായരുടെ കൃതികൾ സ്വതന്ത്രലൈസൻസിൽ ആക്കി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതുവിടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്ന് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്  കണ്ണൻ ഷണ്മുഖമാണ്  . അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കേശവൻ നായരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുവാനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു തന്നത്.

2012 - പ്രപഞ്ചനൃത്തം - പി. കേശവൻ നായർ
2012 – പ്രപഞ്ചനൃത്തം – പി. കേശവൻ നായർ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: പ്രപഞ്ചനൃത്തം
 • രചന: പി. കേശവൻനായർ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 2012
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 96
 • അച്ചടി : D.C. Press, Kottayam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1920 – കോട്ടയം മാസികയുടെ നാലു ലക്കങ്ങൾ.

കത്തോലിക്ക സഭയിലെ കോട്ടയം അതിരൂപത (ക്നാനായ കത്തോലിക്ക സഭ) യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന കോട്ടയം മാസികയുടെ1920ൽ ഇറങ്ങിയ മൂന്ന്, നാല്, പത്ത്, പതിനൊന്ന് ലക്കങ്ങളുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ക്രൈസ്തവസഭാ ലേഖനങ്ങൾക്ക് പുറമേ, അക്കാലത്തെ ലോക വാർത്തകളും, പൊതുവിഷയത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങളും സാഹിത്യവും, ചരമ അറിയിപ്പുകളും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തു പുറത്തു വിടുന്ന ഈ ലക്കങ്ങളിൽ കാണുന്നു. ലക്കങ്ങളുടെ തനിമ നിലനിർത്താൻ ഓരോ ലക്കവും വ്യത്യസ്തമായിത്തന്നെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ചില ലക്കങ്ങളുടെ കവർ പേജും പുറകിലെ പേജും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1920 - കോട്ടയം മാസിക - പുസ്തകം 1 ലക്കം 3 (1920 മാർച്ച്)
1920 – കോട്ടയം മാസിക – പുസ്തകം 1 ലക്കം 3 (1920 മാർച്ച്)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ 4 രേഖകളുടെയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

രേഖ 1

 • പേര്: 1920 – കോട്ടയം മാസിക – പുസ്തകം 1 ലക്കം 3 (1920 മാർച്ച്)
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 2

 • പേര്: 1920 – കോട്ടയം മാസിക – പുസ്തകം 1 ലക്കം 4 (1920 ഏപ്രിൽ)
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 3

 • പേര്: 1920 – കോട്ടയം മാസിക – പുസ്തകം 1 ലക്കം 10 (1920 ഒക്ടോബർ)
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 4

 • പേര്: 1920 – കോട്ടയം മാസിക – പുസ്തകം 1 ലക്കം 11 (1920 നവംബർ)
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

1938 – നളചരിതം കഥകളി (കാന്താരതാരകം എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടിയത്) – നാലാം ദിവസം – ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ

ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ രചിച്ച കാന്താരതാരകം എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടിയ നളചരിതം കഥകളി – നാലാം ദിവസം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1938 - നളചരിതം കഥകളി (കാന്താരതാരകം എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടിയത്) - നാലാം ദിവസം - ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ
1938 – നളചരിതം കഥകളി (കാന്താരതാരകം എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടിയത്) – നാലാം ദിവസം – ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: നളചരിതം കഥകളി (കാന്താരതാരകം എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടിയത്) – നാലാം ദിവസം
 • രചന: A.R. Rajarajavarma
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1938
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 82
 • അച്ചടി: Kamalalaya Printing Works, Trivandrum
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1985 – അതിരൂപതാ പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിൽ – സ്കറിയാ സക്കറിയ

1985 ജൂലൈയിൽ ഇറങ്ങിയ വേദപ്രചാകരകൻ ആനുകാലികത്തിൽ സ്കറിയ സക്കറിയ രചിച്ച അതിരൂപതാ പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിൽ  എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1985 - അതിരൂപതാ പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിൽ - സ്കറിയാ സക്കറിയ
1985 – അതിരൂപതാ പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിൽ – സ്കറിയാ സക്കറിയ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: അതിരൂപതാ പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിൽ
 • രചന: സ്കറിയാ സക്കറിയ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1985
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 05
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Orphanage Press, Changanassery
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1955 – അധ്യാത്മദീപം – ക.നി.മൂ.സ. മിഖായേൽ കത്തനാർ

വിശുദ്ധ മാതാവ് സർവ്വലോക രാജ്ഞിയായി ഉയർത്തപ്പെട്ട് പത്തൊമ്പത് ശതവർഷം പൂർത്തിയായ അവസരത്തിൽ ജൂബിലി സ്മാരകമായി ക.നി.മൂ.സ. മിഖായെൽ കത്തനാർ രചിച്ച അധ്യാത്മദീപം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെയും കർത്താവിൻ്റെയും ജീവചരിത്രവും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളുമാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1955 - അധ്യാത്മദീപം - ക.നി.മൂ.സ. മിഖായേൽ കത്തനാർ
1955 – അധ്യാത്മദീപം – ക.നി.മൂ.സ. മിഖായേൽ കത്തനാർ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: അധ്യാത്മദീപം
 • രചന: ക.നി.മൂ.സ. മിഖായേൽ കത്തനാർ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1955
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 270
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Press, Mannanam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1967 – ലേഡിഡോക്ടർ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

1967 ൽ  മധു, കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ, എസ്. പി .പിള്ള, മുതുകുളം, ഷീല, ആറന്മുള പൊന്നമ്മ, ശാന്തി എന്നിവർ അഭിനയിച്ച, കെ. സുകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ലേഡി ഡോക്ടർ എന്ന സിനിമയുടെ കഥാ സാരവും പാട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിനിമാ പാട്ടു പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പ്രശസ്ത പുസ്തകചരിത്രകാരനും സാഹിത്യനിരൂപകനുമായ പി.കെ. രാജശേഖരൻ ആണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

നമ്മുടെ പഴയസിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമീകവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1967 - ലേഡിഡോക്ടർ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
1967 – ലേഡിഡോക്ടർ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ലേഡിഡോക്ടർ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1967
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 12
 • അച്ചടി: The Ecumenical Press, Trivandrum
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി