1973 – സമ്പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണങ്ങൾ – സി. കെ. മൂസ്സത്

1973 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയ വിജ്ഞാന കൈരളി ആനുകാലികത്തിൽ (പുസ്തകം 5 ലക്കം 3)സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ സമ്പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണങ്ങൾ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന സൂര്യഗ്രഹണ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും, അപഗ്രഥനവുമാണ് ലേഖന വിഷയം. 1974 മുതൽ അടുത്ത കാൽ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ വരാനിരിക്കുന്ന സൂര്യഗ്രഹണങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങൾ, ഗ്രഹണം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സമയം, ദൃശ്യമാകുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ എന്നീ വിവരങ്ങളും ലേഖനത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1973 - സമ്പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണങ്ങൾ - സി. കെ. മൂസ്സത്

1973 – സമ്പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണങ്ങൾ – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: സമ്പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണങ്ങൾ
 • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 6
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1978 – ക്രൈസ്തവാദർശങ്ങളും സഭാ സംവിധാനവും – സ്കറിയ സക്കറിയ

1978 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കതിരൊളി ആനുകാലികത്തിൽ (പുസ്തകം 17 ലക്കം 01) സ്കറിയ സക്കറിയ എഴുതിയ ക്രൈസ്തവാദർശങ്ങളും സഭാ സംവിധാനവും എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

എല്ലാ മതങ്ങളിലുമെന്ന പോലെ ക്രൈസ്തവാദർശങ്ങളും സഭാസംവിധാനവും തമ്മിലുള്ള വിഘടനപരതയെ തുറന്നുകാട്ടുന്ന ലേഖനമാണിത്. സഭയുടെ സ്ഥാപന സ്വഭാവവും ആന്തര യാഥാർഥ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകളെ ഉദാഹരണസഹിതം ലേഖകൻ വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1978 - ക്രൈസ്തവാദർശങ്ങളും സഭാ സംവിധാനവും - സ്കറിയ സക്കറിയ
1978 – ക്രൈസ്തവാദർശങ്ങളും സഭാ സംവിധാനവും – സ്കറിയ സക്കറിയ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ക്രൈസ്തവാദർശങ്ങളും സഭാ സംവിധാനവും  
 • രചന: സ്കറിയാ സക്കറിയ
 • പ്രസാധകർ: Bishop’s House, Changanacherry
 • അച്ചടി: Sandesanilayam Press, Changanacherry
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 8
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1957 – St. Josephs College Magazine – Devagiri

1957 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കോഴിക്കോട് ദേവഗിരി സെൻ്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിൻ്റെ അധ്യയന വർഷം1956-57 ലെ സ്മരണികയായ St. Josephs College Magazine – Devagiri യുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

സി. എം. ഐ സഭയുടെ കീഴിൽ 1956ൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ദേവഗിരി സെൻ്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ് മലബാർ മേഖലയിലെ പ്രശസ്തമായ ആർട്സ് ആൻ്റ് സയൻസ് കോളേജാണ്. 1956-57 അധ്യയന വർഷത്തെ കോളേജിൻ്റെ അക്കാദമികവും, അല്ലാത്തതുമായ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സചിത്ര ലേഖനങ്ങളും, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇംഗ്ലീഷിലും, മലയാളത്തിലും ഉള്ള സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1957 - St. Josephs College Magazine - Devagiri

1957 – St. Josephs College Magazine – Devagiri.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: St. Josephs College Magazine – Devagiri
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1957
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 140
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

2010 – മതസ്വാതന്ത്ര്യവും ആഗോളവത്കരണവും കേരളത്തിൽ – സ്കറിയ സക്കറിയ

2010 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജീവധാര ആനുകാലികത്തിൽ (പുസ്തകം 60 ലക്കം 239) സ്കറിയ സക്കറിയ എഴുതിയ മതസ്വാതന്ത്ര്യവും ആഗോളവത്കരണവും കേരളത്തിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക വിശകലനം എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

2010 - മതസ്വാതന്ത്ര്യവും ആഗോളവത്കരണവും കേരളത്തിൽ - സ്കറിയ സക്കറിയ
2010 – മതസ്വാതന്ത്ര്യവും ആഗോളവത്കരണവും കേരളത്തിൽ – സ്കറിയ സക്കറിയ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: മതസ്വാതന്ത്ര്യവും ആഗോളവത്കരണവും കേരളത്തിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക വിശകലനം
 • രചന: സ്കറിയാ സക്കറിയ
 • പ്രസാധകർ: Jeevadhara, Kottayam
 • അച്ചടി: K.E.Offset, Mannanam
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:11
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1980 – National Institute of Mental Health and Neuro Sciences – Silver Jubilee Commemorative Volume

Through this post we are releasing the scan of the book titled National Institute of Mental Health and Neuro Sciences – Silver Jubilee Commemorative Volume a Souvenir of NIMHANS, Bangalore published in connection with the Silver Jubilee of the institute in 1980.

National Institute of Mental Health and Neuro Sciences is an autonomous registered body under the Society Act. A mental hostpital in Bangalore started in the later part of 19th Century, which was known as Lunatic Asylum then. in the year 1925 the name changed to Mental Hospital. The Government of India sanctioned the establishment of all India Institute of Mental Health, the first of its kind after independence on 1st of April, 1954 in association with the Mental Hospital. Now it is a Post Graduate training and research institution in the fields of mental health and Neuro Sciences. In addition, it developes community mental health, and neuro sciences, programs of service, demonstration, training and research in both urban and rural areas. The souvenir depicts the history and development of the Institution from inception.  There are lot of photographs of  different departments, people and the services they have rendered towards the upbringing of the Institution.

This document is digitized as part of the Dharmaram College Library digitization project.

1980 - National Institute of Mental Health and Neuro Sciences - Silver Jubilee Commemorative Volume

1980 – National Institute of Mental Health and Neuro Sciences – Silver Jubilee Commemorative Volume

Metadata and link to the digitized document

Metadata and link to the digitized document are provided below. A facility to read the document online is provided in the item page. Click on the first image that you see on the item page to download the document.

 • Name:  National Institute of Mental Health and Neuro Sciences – Silver Jubilee Commemorative Volume
 • Published Year: 1980
 • Number of pages: 200
 • Printing : Eastern Press, Bangalore
 • Scan link: Link

 

 

1991- ഉച്ചവെയിലിലെ സ്വപ്നാടനത്തിൻ്റെ മാന്ത്രികത – സ്കറിയ സക്കറിയ

1991 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 1990 ലെ തിരഞ്ഞെടുത്തകഥകൾ എന്ന  കഥാസമാഹാരത്തിൽ സ്കറിയ സക്കറിയ എഴുതിയ ഉച്ചവെയിലിലെ സ്വപ്നാടനത്തിൻ്റെ മാന്ത്രികത എന്ന പഠനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പുസ്തകത്തിലെ കഥകളുടെ സമ്പാദനം നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നതും ലേഖകൻ തന്നെയാണ്. സമാഹാരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള  മലയാള ചെറുകഥാരചയിതാക്കളിൽ പ്രമുഖരായ 21 കഥാകൃത്തുക്കളുടെ കഥകളെ കുറിച്ചുള്ള ആമുഖ പഠനമാണിത്.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1991- ഉച്ച വെയിലിലെ സ്വപ്നാടനത്തിൻ്റെ മാന്ത്രികത - സ്കറിയ സക്കറിയ

1991- ഉച്ച വെയിലിലെ സ്വപ്നാടനത്തിൻ്റെ മാന്ത്രികത – സ്കറിയ സക്കറിയ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ഉച്ചവെയിലിലെ സ്വപ്നാടനത്തിൻ്റെ മാന്ത്രികത
 • രചന: സ്കറിയാ സക്കറിയ
 • പ്രസാധകർ: D C Books, Kottayam
 • അച്ചടി: Ratna Printers, Kumaranalloor
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 16
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

1928 – നന്തൻ ചരിത്രം – ടി. ആർ. നാരായണയ്യർ

1928 ൽ തൃശ്ശൂർ വിവേകോദയം ഹൈ സ്കൂളിലെ സംസ്കൃത പണ്ഡിതനായിരുന്ന ടി. ആർ. നാരായണയ്യർ രചിച്ച നന്തൻ ചരിത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ശിവഭക്തിയിൽ അഗ്രഗണ്യനായ നന്തൻ്റെ ജീവിതകഥയാണ് ഉള്ളടക്കം. ശിവഭക്തവിലാസം തുടങ്ങിയ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്ന നന്തൻ ചരിത്രം മിക്ക പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നത് എന്ന് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

രവിശങ്കർ നായരുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമായത്.

1928 - നന്തൻ ചരിത്രം - ടി. ആർ. നാരായണയ്യർനാരായണയ്യർ
1928 – നന്തൻ ചരിത്രം – ടി. ആർ. നാരായണയ്യർ

 

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: നന്തൻ ചരിത്രം
  • രചന: ടി. ആർ. നാരായണയ്യർ
  • പ്രസാധകൻ : K. Sankaran Moossad
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1928
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 68
  • അച്ചടി: Jnanasagaram Pusthakasala, Trissivaperur
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

1984 – സത്യമാണ് പക്ഷേ – സ്കറിയ സക്കറിയ

1984 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയ അസ്സീസ്സി കുടുംബ മാസികയിൽ വായനക്കരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ എന്ന പംക്തിയിൽ സ്കറിയ സക്കറിയ എഴുതിയ സത്യമാണ് പക്ഷേ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

അസ്സീസിയിൽ സഭാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും അല്മായരും എന്ന ശീർഷകത്തിൽ എ. വി. ജെയിംസ് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ പ്രതികരണമാണ് ഈ ലേഖനം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ചടിശാലകളും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുമുള്ള കത്തോലിക്കരുടെ ബൈബിൾ പഠനം, ദൈവശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ മതപരമായ പ്രസിദ്ധീകരണൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ മറ്റുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കത്തെ വിമർശനപരമായി നോക്കിക്കാണുകയാണ് ലേഖകൻ.

1984 - സത്യമാണ് പക്ഷേ - സ്കറിയ സക്കറിയ

1984 – സത്യമാണ് പക്ഷേ – സ്കറിയ സക്കറിയ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: സത്യമാണ് പക്ഷേ 
 • രചന: സ്കറിയാ സക്കറിയ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1984
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 4
 • അച്ചടി: Seraphic Press, Kottayam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

1930 – വേദപ്രചാര മദ്ധ്യസ്ഥൻ മാസികയുടെ അഞ്ചു ലക്കങ്ങൾ

സീറോ-മലബാർ സഭയിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ വേദപ്രചാര മദ്ധ്യസ്ഥൻ എന്ന ആനുകാലികത്തിൻ്റെ 1930 ൽ ഇറങ്ങിയ അഞ്ചു ലക്കങ്ങളുടെ സ്കാൻ ആണ്  ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

സഭയുടെ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, സുവിശേഷ വിവരണങ്ങൾ വാർത്താ സംഗ്രഹം, ഉപകാരസ്മരണകൾ, ചരമ വാർത്തകൾ, പഞ്ചാംഗം, പരസ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഓരോ ലക്കത്തിൻ്റെയും ഉള്ളടക്കം. ലക്കങ്ങളുടെ തനിമ നിലനിർത്താൻ ഓരോ ലക്കവും വ്യത്യസ്തമായിത്തന്നെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1930 - വേദപ്രചാര മദ്ധ്യസ്ഥൻ മാസികയുടെ അഞ്ചു ലക്കങ്ങൾ
1930 – വേദപ്രചാര മദ്ധ്യസ്ഥൻ മാസികയുടെ അഞ്ചു ലക്കങ്ങൾ

രേഖ 1

 • പേര്: വേദപ്രചാര മദ്ധ്യസ്ഥൻ – ആഗസ്റ്റ് – പുസ്തകം – 03 ലക്കം 02
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1930
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Orphanage Press, Changanachery
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 2

 • പേര്: വേദപ്രചാര മദ്ധ്യസ്ഥൻ – സെപ്റ്റംബർ – പുസ്തകം 03 ലക്കം 03
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1930
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Orphanage Press, Changanachery
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 3

 • പേര്: വേദപ്രചാര മദ്ധ്യസ്ഥൻ – ഒക്ടോബർ – പുസ്തകം 03 ലക്കം 04
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1930
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Orphanage Press, Changanachery
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 4

 • പേര്: വേദപ്രചാര മദ്ധ്യസ്ഥൻ –  നവംബർ – പുസ്തകം 03 ലക്കം 05
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1930
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:38
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Orphanage Press, Changanachery
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 5

  • പേര്: വേദപ്രചാര മദ്ധ്യസ്ഥൻ – ഡിസംബർ – പുസ്തകം 03 ലക്കം 06
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1930
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
  • അച്ചടി: St. Joseph’s Orphanage Press, Changanachery
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം : കണ്ണി

2010 – മാനവികതയും ജൂതമതവും – സ്കറിയ സക്കറിയ

2010 ൽ ടി. ഭാസ്കരൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശ്രീനാരായണഗുരുവും മാനവികതയും എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സ്കറിയ സക്കറിയ എഴുതിയ മാനവികതയും ജൂതമതവും എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ജൂതമതത്തിൻ്റെ ചരിത്രം, സംസ്കാരം, പ്രവാസം, ഇസ്രായേൽ, വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ, സാമൂഹിക ശീലങ്ങൾ, സിനഗോഗുകൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ മാനവികതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വിലയിരുത്തുകയാണ് ലേഖകൻ.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

2010 - മാനവികതയും ജൂതമതവും - സ്കറിയ സക്കറിയ

2010 – മാനവികതയും ജൂതമതവും – സ്കറിയ സക്കറിയ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: മാനവികതയും ജൂതമതവും
 • രചന: സ്കറിയാ സക്കറിയ
 • പ്രസാധകർ: Sivagiri Madam Publications, Varkala
 • അച്ചടി: Sivagiri Sree Narayana Press, Varkala
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 16
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി