1950 – മഹത് സന്ദർശനം

1950ൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്രുവിൻ്റെയും ഡെപ്യൂട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലിൻ്റെയും തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മഹത് സന്ദർശനം എന്ന സന്ദർശന സ്മാരക ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

നവഭാരത ശില്പികളിൽ പ്രധാനികളായ ഇവർ രണ്ടു പേർക്കും കുടുംബത്തിനും മഹാരാജാവും മന്ത്രിമാരും ചേർന്ന് നൽകിയ സ്വീകരണണങ്ങൾ, അവർ നടത്തിയ സന്ദർശനങ്ങളുടെയും പൊതുയോഗങ്ങളുടെയും വിശദ വിവരങ്ങൾ, അവർ ചെയ്ത പ്രസംഗങ്ങളുടെയും, ഉദ്ബോധനങ്ങൾ, ഉപദേശങ്ങൾ  എന്നിവയുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ, ഫോട്ടോകൾ, സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സ്മരണികയിലെ ഉള്ളടക്കം.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

1950 - മഹത് സന്ദർശനം
1950 – മഹത് സന്ദർശനം

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: മഹത് സന്ദർശനം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:  1950
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 88
 • പ്രസാധനം:  Travancore Cochin Public Relations Department
 • അച്ചടി: Government Press, Ernakulam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

 

1928 – ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയും രണ്ടു പിൻഗാമികളും

1928ൽ  പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇ. കെ. മൗലവി, കെ. സി. കോമുകുട്ടി എന്നിവർ ചേർന്ന് രചിച്ച ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയും രണ്ടു പിൻഗാമികളും എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കേരള മുസ്ലിം സമുദായം യുവാക്കൾക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന മലയാള പത്രമായിരുന്നു യുവലോകം. മഹാന്മാരുടെയും മഹതികളുടെയും ജീവചരിത്രം, സാമുദായികവും മതപരവുമായ ലേഖനങ്ങൾ, ഇസ്ലാമിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മുഖപ്രസംഗം എന്നിവ അതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. സാർവ്വദേശീയ മുസ്ലിം സാഹോദര്യത്തിനും, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടി നില കൊണ്ട സയ്യിദ് ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയുടെയും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമികളിൽ പ്രധാനിയുമായിരുന്ന  ശൈഖ് മുഹമ്മദ് അബ്ദു, സ അദ് സഗ്  ലൂൽ പാഷ എന്നിവരുടെയും ജീവചരിത്രമാണ് ഈ പുസ്തകം.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

 1928 - ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയും രണ്ടു പിൻഗാമികളും
1928 – ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയും രണ്ടു പിൻഗാമികളും

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയും രണ്ടു പിൻഗാമികളും
 • രചന: E. K. Moulavi, K.C. Komukutty
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1928
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 76
 • പ്രസാധനം: Yuvalokam Publishing Company
 • അച്ചടി: Ramakrishna Printing Works, Calicut
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

1957 – Macbeth – Graded Home Reading Books

1957 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Graded Home Reading Books സീരീസിലുള്ള Macbeth എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

1957 - Macbeth - Graded Home Reading Books
1957 – Macbeth – Graded Home Reading Books

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്:  Macbeth
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1957
 • രചന: A. Sankara Pillai
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:46
 • അച്ചടി: Chandra Mohan Press, Trivandrum
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1947 – Gipsy Days – Frances Holden

1947 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Blackies Graded Story Readers സീരീസിലുള്ള Frances Holden എഴുതിയ Gipsy Days എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

1947-gipsy-days-frances-holden
1947-gipsy-days-frances-holden

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: Gipsy Days 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1947
 • രചന: Frances Holden
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 52
 • അച്ചടി: Blackie & Sons Ltd, Glasgow
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

1938 – പ്രകൃതിശാസ്ത്രം ഫോറം 04 – ഡിസ്സോസാ വില്ല്യംസ്

1938ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡിസ്സോസാ വില്ല്യംസ് എഴുതിയ പ്രകൃതിശാസ്ത്രം ഫോറം 04 എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമാക്കിയത്.

 1938 - പ്രകൃതിശാസ്ത്രം ഫോറം 04 - ഡിസ്സോസാ വില്ല്യംസ്
1938 – പ്രകൃതിശാസ്ത്രം ഫോറം 04 – ഡിസ്സോസാ വില്ല്യംസ്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്:   പ്രകൃതിശാസ്ത്രം ഫോറം 04 
 • രചന: ഡിസ്സോസാ വില്ല്യംസ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1938
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 148
 • അച്ചടി: Mangalodayam Press, Trichur
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

1960 – ഹസ്രത്ത് അലി – അബ്ദുൽ ഖാദർ ഖാരി

1960 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അബ്ദുൽ ഖാദർ ഖാരി രചിച്ച ഹസ്രത്ത് അലി എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

മുസ്ലീം സമുദായ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ നാലാം ഖലീഫയായ അലിയ്യിബ്ബിൻ അബൂത്വാലിബ്ബിൻ്റെ പുത്രനാണ് ഹസ്രത്ത് അലി. ബാല ദശ മുതൽ ഹസ്രത്ത് അലിയുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല നബി തിരുമേനിക്കായിരുന്നു. ഹസ്രത്ത് അലിയുടെ ജീവചരിത്രമാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമാക്കിയത്.

1960 - ഹസ്രത്ത് അലി - അബ്ദുൽ ഖാദർ ഖാരി
1960 – ഹസ്രത്ത് അലി – അബ്ദുൽ ഖാദർ ഖാരി

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: ഹസ്രത്ത് അലി
 • രചന: അബ്ദുൽ ഖാദർ ഖാരി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1960
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
 • പ്രസാധനം: Amina Book Stall Trichur
 • അച്ചടി: Gurudeva Printing Works, Kandassankadavu
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

1957 – ദീപിക – കുട്ടികളുടെ വിശേഷാൽ പ്രതി

1957 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദീപിക – കുട്ടികളുടെ വിശേഷാൽ പ്രതി യുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികവും, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പത്താം വാർഷികവും ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കിയതാണ് ഈ വിശേഷാൽ പ്രതി. ദീീപിക ബാലപംക്തിയുടെ അഞ്ചാം വാർഷികവും കൂടിയായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ വിശേഷാൽ പ്രതിയിൽ മുൻ നിര സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ലേഖനങ്ങളും സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളും ആണ് പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1957 - ദീപിക - കുട്ടികളുടെ വിശേഷാൽ പ്രതി
1957 – ദീപിക – കുട്ടികളുടെ വിശേഷാൽ പ്രതി

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ദീപിക – കുട്ടികളുടെ വിശേഷാൽ പ്രതി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1957
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:192
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1986 – Syro Malabar Raza Texts – Antony Nariculam

1986ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആൻ്റണി നരികുലം രചിച്ച Syro Malabar Raza Texts – A Comparative Study എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ആൻ്റണി നരികുലം ആലുവ പോണ്ടിഫിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ലിറ്റർജി പ്രൊഫസറും, കേരള കാത്തലിക് ബിഷപ് കൗൺസിലിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് പാസ്റ്ററൽ ഓറിയൻ്റേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ ഡീനും ആണ്. സീറൊ മലബാർ റാസ കുർബാന ക്രമത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ്, തിരുത്തുകൾ വരുത്തിയ വിവരങ്ങൾ, മലയാള തർജ്ജമയിലെ തിരുത്തുകൾ എന്നിവയടങ്ങുന്ന ഒരു താരതമ്യ പഠനമാണ് ഉള്ളടക്കം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1986 - Syro Malabar Raza Texts - Antony Nariculam
1986 – Syro Malabar Raza Texts – Antony Nariculam

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: Syro Malabar Raza Texts 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1986
 • അച്ചടി: Mar Louis Press, Ernakulam
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 40
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

 

1960 – – The Rose and the King – E. F. Dodd

1960 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച W. M. Thackeray എഴുതിയ The Rose and the King എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

ഡൊമനിക്ക് നെടും‌പറമ്പിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമാക്കിയത്.

 1960 - - The Rose and the King - E. F. Dodd
1960 – – The Rose and the King – E. F. Dodd

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

 • പേര്: The Rose and the King
 • രചന: W. M. Thackeray
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1960
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:80
 • പ്രസാധനം: Macmillan and Co Ltd.
 • അച്ചടി: L.S.S.D Press, Calcutta
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

2008 – Thevadi Narayana Kurup – O.N.V. Speech

കവി, ഭിഷഗ്വരൻ, സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകൻ, ടാഗോർ മാസികയുടെ സ്ഥാപകൻ എന്നീ നിലകളിൽ സമാദരണീയനായ തേവാടി നാരായണ കുറുപ്പിൻ്റെ പേരിലുള്ള തേവാടി സ്മാരക ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച്  2008ൽ ശ്രീ. ഓ. എൻ. വി. കുറുപ്പ്  എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഉദ്ഘാടനപ്രസംഗത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഇത്.

രാജൻ കൈലാസ് , കൊല്ലം  ആണ് ഈ അമൂല്യ രേഖ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

 2008 - Thevadi Narayana Kurup - O.N.V. Speech
2008 – Thevadi Narayana Kurup – O.N.V. Speech

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: Thevadi Narayana Kurup – O.N.V. Speech
 • രചന: O.N.V. Kurup
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 2008
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 9
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി