1966 – സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

1966ൽ സത്യൻ, പ്രേംസീർ, തിക്കുറിശ്ശി, അടൂർ ഭാസി, ഉമ്മർ, ഉഷാകുമാരി,കമലാ ദേവി എന്നിവർ അഭിനയിച്ച, പി. എ. തോമസ്സ് നിർമ്മാണവും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ച സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ എന്ന സിനിമയുടെ കഥാ സാരവും പാട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിനിമാ പാട്ടു പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പ്രശസ്ത പുസ്തകചരിത്രകാരനും സാഹിത്യനിരൂപകനുമായ പി.കെ. രാജശേഖരൻ ആണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

നമ്മുടെ പഴയസിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമീകവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1966 - സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
1966 – സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1966
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 12
 • അച്ചടി : C.P. Press, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1988 – സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ നാലുദശകം – സ്കറിയാ സക്കറിയ

1988 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയ കുടുംബ ജ്യോതിസ്സ് മാസികയിൽ സ്കറിയ സക്കറിയ എഴുതിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ നാലുദശകം എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1988 - സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ നാലുദശകം - സ്കറിയാ സക്കറിയ
1988 – സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ നാലുദശകം – സ്കറിയാ സക്കറിയ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ നാലുദശകം
 • രചന: സ്കറിയാ സക്കറിയ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1988
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 3
 • അച്ചടി:
  Lijo Printers, Changanassery
  S.J.O. Press, Changanassery
  Printed at Sivakasi
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1966 – മോട്ടോർ സുന്ദരംപിള്ള (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

1966 ൽ ശിവാജി ഗണേശൻ, രവിചന്ദർ, നാഗയ്യ, നാഗേഷ്, ജയലളിത, ഷൗക്കാർ ജാനകി, കാഞ്ചന, തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിച്ച, ബാലു സംവിധാനം ചെയ്ത മോട്ടോർ സുന്ദരംപിള്ള എന്ന സിനിമയുടെ കഥാ സാരവും പാട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിനിമാ പാട്ടു പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പ്രശസ്ത പുസ്തകചരിത്രകാരനും സാഹിത്യനിരൂപകനുമായ പി.കെ. രാജശേഖരൻ ആണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

നമ്മുടെ പഴയസിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമീകവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1966 - മോട്ടോർ സുന്ദരംപിള്ള (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
1966 – മോട്ടോർ സുന്ദരംപിള്ള (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: മോട്ടോർ സുന്ദരംപിള്ള
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1966
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 12
 • അച്ചടി:C.P. Press, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

2014 – കറുത്ത അരയന്നവും സുവിശേഷസന്തോഷവും – സ്കറിയാ സക്കറിയ

2014 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയ അസ്സീസ്സി കുടുംബ മാസികയിൽ സ്കറിയ സക്കറിയ എഴുതിയ കറുത്ത അരയന്നവും സുവിശേഷസന്തോഷവും എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

2014 - കറുത്ത അരയന്നവും സുവിശേഷസന്തോഷവും - സ്കറിയാ സക്കറിയ
2014 – കറുത്ത അരയന്നവും സുവിശേഷസന്തോഷവും – സ്കറിയാ സക്കറിയ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: കറുത്ത അരയന്നവും സുവിശേഷസന്തോഷവും
 • രചന: സ്കറിയാ സക്കറിയ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 2014
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 04
 • അച്ചടി: Seraphic Press, Bharananganam, Kottayam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1965 -മുതലാളി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

1965ൽ പ്രേംസീർ, തിക്കുറിശ്ശി, എസ്. പി. പിള്ള, ടി. എസ്സ്. മുത്ത്യ്യ, അടൂർ ഭാസി, ഷീലാ ദേവി, കുമാരി പത്മിനി, ആറന്മുള പൊന്നമ്മ എന്നിവർ അഭിനയിച്ച, എം. എ. വി. രാജേന്ദ്രൻ സംവിധാനം നിർവ്വഹിച്ച മുതലാളി എന്ന സിനിമയുടെ കഥാ സാരവും പാട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിനിമാ പാട്ടു പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പ്രശസ്ത പുസ്തകചരിത്രകാരനും സാഹിത്യനിരൂപകനുമായ പി.കെ. രാജശേഖരൻ ആണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

നമ്മുടെ പഴയസിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമീകവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1965 -മുതലാളി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
1965 -മുതലാളി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: മുതലാളി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1965
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 16
 • അച്ചടിP.K.P.M. Press, Alappuzha
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1988 – ഭൃംഗസന്ദേശം – തളിപ്പറമ്പ് രാമനെഴുത്തച്ഛൻ – സി.കെ. മൂസ്സത്

ആധുനിക മലയാള സന്ദേശ കാവ്യങ്ങളിൽ പ്രഥമ ഗണനീയമെന്നു കരുതുന്ന കേരളവർമ്മ വലിയകോയി തമ്പുരാൻ്റെ മയൂര സന്ദേശത്തിനു മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകൃതമായ സന്ദേശകാവ്യം എന്ന നിലയിൽ വിവാദ കൃതിയായ ഭൃംഗസന്ദേശം എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. തളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ രാമനെഴുത്തച്ഛൻ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ്. പ്രൊഫസർ. സി. കെ. മൂസ്സത് ആണ് വ്യാഖ്യാതാവ്.

1894ൽ കവനകൗമുദിയിൽ ആണ് ഭൃംഗസന്ദേശം ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഭാഷാപോഷിണിയിലാണ് മയൂരസന്ദേശത്തിലെ ആദ്യ ശ്ലോകങ്ങൾ അച്ചടിച്ചു വന്നത്.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1988 - ഭൃംഗസന്ദേശം - തളിപ്പറമ്പ് രാമനെഴുത്തച്ഛൻ - സി.കെ. മൂസ്സത്
1988 – ഭൃംഗസന്ദേശം – തളിപ്പറമ്പ് രാമനെഴുത്തച്ഛൻ – സി.കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ഭൃംഗസന്ദേശം
 • രചന: തളിപ്പറമ്പ് രാമനെഴുത്തച്ഛൻ – സി.കെ. മൂസ്സത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1988
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 80
 • അച്ചടി: Sree Sathya Sai Printing Works, Kozhikode
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1952 – വിശപ്പിൻ്റെ വിളി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

1952 ൽ പ്രേംസീർ, തിക്കുറിശ്ശി, എസ്. പി. പിള്ള, തങ്കം, പങ്കജവല്ലി എന്നിവർ അഭിനയിച്ച, മോഹൻ റാവു സംവിധാനം നിർവ്വഹിച്ച വിശപ്പിൻ്റെ വിളി എന്ന സിനിമയുടെ കഥാ സാരവും പാട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിനിമാ പാട്ടു പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പ്രശസ്ത പുസ്തകചരിത്രകാരനും സാഹിത്യനിരൂപകനുമായ പി.കെ. രാജശേഖരൻ ആണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

നമ്മുടെ പഴയസിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമീകവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1952 - വിശപ്പിൻ്റെ വിളി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
1952 – വിശപ്പിൻ്റെ വിളി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: വിശപ്പിൻ്റെ വിളി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1952
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:14
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1965 – ആബട്ടു് മാർമ്മിയൻ – അബൂന്തിയോസ്

ആധുനിക കാലത്തെ അദ്ധ്യാത്മ ഗുരുക്കന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ആബട്ട് മാർമ്മിയൻ്റെ ജീവചരിത്രവും, അദ്ധ്യാത്മ പ്രബോധനങ്ങളുടെ സംഗ്രഹവുമാണ്  ആബട്ടു് മാർമ്മിയൻ എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. ഫാദർ. അബൂന്തിയോസ് രചിച്ച ഈ ഗ്രന്ധത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ കൂടി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1965 - ആബട്ടു് മാർമ്മിയൻ - അബൂന്തിയോസ്
1965 – ആബട്ടു് മാർമ്മിയൻ – അബൂന്തിയോസ്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ആബട്ടു് മാർമ്മിയൻ
 • രചന: അബൂന്തിയോസ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1965
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:164
 • അച്ചടി:Little Flower Press, Thevara, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1968 – കുടിയിരുന്തകോവിൽ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

1968 ൽ എം. ജി. ആർ, എം. എൻ. നമ്പ്യാർ, എസ്സ്. വി. രാംദാസ്, ജയലളിത, രാജശ്രീ തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിച്ച കെ. ശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്ത കുടിയിരുന്ത കോവിൽ എന്ന സിനിമയുടെ കഥാ സാരവും പാട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിനിമാ പാട്ടു പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പ്രശസ്ത പുസ്തകചരിത്രകാരനും സാഹിത്യനിരൂപകനുമായ പി.കെ. രാജശേഖരൻ ആണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

നമ്മുടെ പഴയസിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമീകവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1968 - കുടിയിരുന്തകോവിൽ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
1968 – കുടിയിരുന്തകോവിൽ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: കുടിയിരുന്തകോവിൽ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1968
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 12
 • അച്ചടി:C.P. Press, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1972 – ശാസ്ത്രചിന്തകൾ – സി.കെ. മൂസ്സത്

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സത് വിവിധ ആനുകാലികങ്ങളിൽ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വ്യത്യസ്തവിഷയങ്ങളിലുള്ള ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് സമാഹരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശാസ്ത്രചിന്തകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ  സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ കൂടി പങ്കു വെക്കുന്നത്. 28 ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങൾ ആണ് ഈ സമാഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

 

1972 - ശാസ്ത്രചിന്തകൾ - സി.കെ. മൂസ്സത്
1972 – ശാസ്ത്രചിന്തകൾ – സി.കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ശാസ്ത്രചിന്തകൾ
 • രചന: സി.കെ. മൂസ്സത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1972
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 292
 • അച്ചടി: Rupa Printers, Trivandrum
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി