1971- ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ളീഷ് – മലയാളം നിഘണ്ടു – സി. കെ. മൂസ്സത്

1971 ൽ ഇറങ്ങിയ അധ്യാപകലോകം ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ളീഷ് – മലയാളം നിഘണ്ടു  എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ആദ്യമായി ഒരു മലയാളം അച്ചുകൂടം സ്ഥാപിച്ച് അതിൽ താൻ തന്നെ നിർമ്മിച്ച മലയാളം – ഇംഗ്ളീഷ് നിഘണ്ടുവും ഇംഗ്ളീഷ് – മലയാളം നിഘണ്ടുവും അച്ചടിച്ച് കേരളത്തിനു സമ്മാനിച്ച ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലി മലയാള ഭാഷക്കു നൽകിയ സംഭാവനകളെ സ്മരിക്കുകയാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ. 1816ൽ ചർച്ച് മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിലെത്തിയ ബെയ്‌ലി ബൈബിൾ അച്ചടിക്കുവേണ്ടി 1829 ൽ കോട്ടയത്ത് ഒരു ആശാരിയുടെയും രണ്ടു കൊല്ലന്മാരുടെയും സഹായത്താൽ ഒരു മുദ്രണ യന്ത്രം ഉണ്ടാക്കിയതുമുതലുള്ള അച്ചടി രംഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയും, മലയാളമുള്ള കാലത്തോളം മലയാളം അച്ചടിയും നിഘണ്ടുവും ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നാം ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയെ സ്മരിക്കുമെന്നും ലേഖകൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1971- ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ളീഷ് - മലയാളം നിഖണ്ടു - സി. കെ. മൂസ്സത്

1971- ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ളീഷ് – മലയാളം നിഘണ്ടു – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ളീഷ് – മലയാളം നിഘണ്ടു
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1971
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 4
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *