1912 – മാർ തോമാശ്ലീഹായുടെ ചരിത്രസംക്ഷേപം കല്യാണപ്പാട്ട് – മഞ്ഞളി വർഗ്ഗീസ്

തോമാശ്ലീഹാ മലങ്കരയിൽ വന്ന് പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ചതിനെകുറിച്ച് പുരാതനകാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രബന്ധങ്ങൾ, പാട്ടുകൾ, കവിതകൾ, വാമൊഴിയായി പ്രചരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ, പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ തുടങ്ങിയ ആസ്പദമാക്കി കല്യാണപ്പാട്ടുകളുടെ രീതിയിൽ ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ മാർ തോമാശ്ലീഹായുടെ ചരിത്രസംക്ഷേപം കല്യാണപ്പാട്ട് എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. മഞ്ഞളി വർഗ്ഗീസ് ആണ് ഈ കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പതിപ്പാണ്. പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യപതിപ്പ് 1892ൽ വന്നെന്ന് മുഖവരയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ പുസ്തകത്തിൽ കല്യാണപ്പാട്ടിൻ്റെ അച്ചടി വിന്യാസം, അക്കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ ഗദ്യശൈലിയിൽ ആണ്. വരികൾ വേർതിരിക്കാൻ * ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1912 - മാർ തോമാശ്ലീഹായുടെ ചരിത്രസംക്ഷേപം കല്യാണപ്പാട്ട് - മഞ്ഞളി വർഗ്ഗീസ്
1912 – മാർ തോമാശ്ലീഹായുടെ ചരിത്രസംക്ഷേപം കല്യാണപ്പാട്ട് – മഞ്ഞളി വർഗ്ഗീസ്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: മാർ തോമാശ്ലീഹായുടെ ചരിത്രസംക്ഷേപം കല്യാണപ്പാട്ട്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1912 (ME 1087)
 • പ്രസാധകർ: മഞ്ഞളി വർഗ്ഗീസ്
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 46
 • അച്ചടി: Bharathavilasam Press, Trichur
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1966 – സ്വരസ്വതീശപഥം (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

1966ൽ A.P. നാഗരാജൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സ്വരസ്വതീശപഥം എന്ന തമിഴ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തതിനു ഒപ്പം കേരളത്തിൽ പ്രസ്തുത സിനിമയിലെ തമിഴ് പാട്ടുകൾ മലയാളലിപിയിൽ ആക്കിയതും ഒപ്പം സിനിമയുടെ കഥാസാരവും ചേർത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

പ്രശസ്ത പുസ്തകചരിത്രകാരനും സാഹിത്യനിരൂപകനുമായ പി.കെ. രാജശേഖരൻ ആണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

നമ്മുടെ പഴയസിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമീകവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1966 - സ്വരസ്വതീശപഥം (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
1966 – സ്വരസ്വതീശപഥം (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്:  സ്വരസ്വതീശപഥം (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1966
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 16
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1937 – 1950 – അനന്തനിക്ഷേപം – എഴു ഭാഗങ്ങൾ – ബ്രൂണൊ വെർക്രൂയിസ് – ലിയോപ്പോൾഡ്

അനന്തനിക്ഷേപം എന്ന പേരിൽ ക്രിസ്തീയധ്യാനവിഷയങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കി ഇറങ്ങിയ 7 പുസ്തകങ്ങളുടെ സീരീസിൻ്റെ സ്കാനുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ബ്രൂണൊ വെർക്രൂയിസ് (Bruno Vercruysse) എന്ന ജെസ്യൂട്ട് വൈദികൻ്റെ New practical meditations for every day in the year on the life of our Lord Jesus Christ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കൃതിയുടെ മലയാളപരിഭാഷ ആണ് അനന്തനിക്ഷേപം. ബ്രദർ ലിയോപ്പോൾഡ് (Brother Leopold TOCD) ആണ് ഈ പ്രശസ്തധ്യാനപുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

വളരെ പ്രശസ്തമായ ഈ ധ്യാനകൃതി തമിഴിലേക്ക് ആദ്യം പരിഭാഷ ചെയ്തു കണ്ടതിൽ നിന്ന് പ്രചോദിതനായി ആണ് താൻ ഈ പരിഭാഷ നിർവഹിച്ചത് എന്നും, ഒരുമിച്ച് ഒറ്റപുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിരവധി പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നേരിടുന്നു എന്നത് കൊണ്ടാണ് പുസ്തകം ഏഴ് ഭാഗങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്നും പരിഭാഷകനായ ബ്രദർ ലിയോപ്പോൾഡ് മുഖവരയിൽ പറയുന്നു.

ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന് ഈ ഏഴ് ഭാഗങ്ങൾ 1937 തൊട്ട് 1950 വരെയുള്ള വിവിധ വർഷങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നാലുഭാഗങ്ങൾ രണ്ടാം പതിപ്പും അവസാന മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ മൂന്നാം പതിപ്പും ആണ്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിനു നിരവധി പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടായി എന്നതാവണം.

ആശ്രമവാസികളായ സന്ന്യസ്തരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും അയ്മെനികൾക്കും ഇത് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് പരിഭാഷകൻ പറയുന്നു. കേവലം കലണ്ടർ മാത്രം അനുസരിച്ച് ധ്യാനവിഷയങ്ങൾ നിർണ്ണയിച്ചാൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനും എന്നാൽ ആ രീതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും പ്രത്യേക തരത്തിലാണ് വിഷയക്രമീകരണം ഈ ഏഴു ഭാഗങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൻ്റെ മുഖവരയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

അനന്തനിക്ഷേപം - ഒന്നാം ഭാഗം - ബ്രൂണൊ വെർക്രൂയിസ് - ലിയോപ്പോൾഡ്
അനന്തനിക്ഷേപം – ഒന്നാം ഭാഗം – ബ്രൂണൊ വെർക്രൂയിസ് – ലിയോപ്പോൾഡ്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ 7 ഭാഗങ്ങളുടെയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത കോപ്പിയിലേക്കുള്ള കണ്ണി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.  (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

ഒന്നാം ഭാഗം
 • പേര്: അനന്തനിക്ഷേപം – ഒന്നാം ഭാഗം
 • രചന/പരിഭാഷ: ബ്രൂണൊ വെർക്രൂയിസ്/ലിയോപ്പോൾഡ്
 • പതിപ്പ്: രണ്ടാം പതിപ്പ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1941
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:162
 • അച്ചടി: The Little Flower Press, Manjummel
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി
രണ്ടാം ഭാഗം
 • പേര്: അനന്തനിക്ഷേപം – രണ്ടാം ഭാഗം
 • രചന/പരിഭാഷ: ബ്രൂണൊ വെർക്രൂയിസ്/ലിയോപ്പോൾഡ്
 • പതിപ്പ്: രണ്ടാം പതിപ്പ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1941
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 194
 • അച്ചടി: The Little Flower Press, Manjummel
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി
മൂന്നാം ഭാഗം
 • പേര്: അനന്തനിക്ഷേപം – മൂന്നാം ഭാഗം
 • രചന/പരിഭാഷ: ബ്രൂണൊ വെർക്രൂയിസ്/ലിയോപ്പോൾഡ്
 • പതിപ്പ്: രണ്ടാം പതിപ്പ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1937
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 280
 • അച്ചടി: The Little Flower Press, Manjummel
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി
നാലാം ഭാഗം
 • പേര്: അനന്തനിക്ഷേപം – നാലാം ഭാഗം
 • രചന/പരിഭാഷ: ബ്രൂണൊ വെർക്രൂയിസ്/ലിയോപ്പോൾഡ്
 • പതിപ്പ്: രണ്ടാം പതിപ്പ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1942
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 140
 • അച്ചടി: The Little Flower Press, Manjummel
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി
അഞ്ചാം ഭാഗം
 • പേര്: അനന്തനിക്ഷേപം – അഞ്ചാം ഭാഗം
 • രചന/പരിഭാഷ: ബ്രൂണൊ വെർക്രൂയിസ്/ലിയോപ്പോൾഡ്
 • പതിപ്പ്: മൂന്നാം പതിപ്പ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1948
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 276
 • അച്ചടി: The Little Flower Press, Manjummel
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി
ആറാം ഭാഗം
 • പേര്: അനന്തനിക്ഷേപം – ആറാം ഭാഗം
 • രചന/പരിഭാഷ: ബ്രൂണൊ വെർക്രൂയിസ്/ലിയോപ്പോൾഡ്
 • പതിപ്പ്: മൂന്നാം പതിപ്പ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1950
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 280
 • അച്ചടി: The Little Flower Press, Manjummel
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി
ഏഴാം ഭാഗം
 • പേര്: അനന്തനിക്ഷേപം – ഏഴാം ഭാഗം
 • രചന/പരിഭാഷ: ബ്രൂണൊ വെർക്രൂയിസ്/ലിയോപ്പോൾഡ്
 • പതിപ്പ്: മൂന്നാം പതിപ്പ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1948
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 304
 • അച്ചടി: The Little Flower Press, Manjummel
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1966 – പിഞ്ചുഹൃദയം (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

1966 ൽ ടി.ഇ. വാസുദേവൻ നിർമ്മിച്ച്  എം. കൃഷ്ണൻ നായരുടെ സംവിധാനത്തിൽ പ്രേം നസീർ, ടി.എസ്. മുത്തയ്യ, അടൂർ ഭാസി, കവിയൂർ പൊന്നമ്മ, അംബിക തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ പിഞ്ചുഹൃദയം എന്ന സിനിമയുടെ കഥാ സാരവും പാട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിനിമാ പാട്ടു പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. (ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കിട്ടിയ ഈ പാാട്ടുപുസ്തകത്തിൻ്റെ പുറകിലെ കവർ പേജും അവസാനത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേജും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിൽക്കാലത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും നല്ല ഒരു കോപ്പി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു.)

പ്രശസ്ത പുസ്തകചരിത്രകാരനും സാഹിത്യനിരൂപകനുമായ പി.കെ. രാജശേഖരൻ ആണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

നമ്മുടെ പഴയസിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമീകവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1966 - പിഞ്ചുഹൃദയം (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
1966 – പിഞ്ചുഹൃദയം (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്:  പിഞ്ചുഹൃദയം (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1966
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 10
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1967 – ശീലാവതി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

സത്യൻ, പി.ജെ. ആൻ്റണി, കെ. ആർ. വിജയ, തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിച്ച്, പി.ബി, ഉണ്ണി സംവിധാനം ചെയ്ത് 1967 ൽ റിലീസ് ചെയ്ത ശീലാവതി എന്ന സിനിമയുടെ കഥാ സാരവും പാട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിനിമാ പാട്ടു പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പ്രശസ്ത പുസ്തകചരിത്രകാരനും സാഹിത്യനിരൂപകനുമായ പി.കെ. രാജശേഖരൻ ആണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

നമ്മുടെ പഴയസിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമീകവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1967 - ശീലാവതി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
1967 – ശീലാവതി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ശീലാവതി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1967
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 16
 • അച്ചടി: Venus Printers, Kozhikode
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1906 – കൎമ്മെല കുസുമം – 1906 മാർച്ച്, ആഗസ്റ്റ് ലക്കങ്ങൾ

സീറോ-മലബാർ സഭയിലെ സന്ന്യാസസമൂഹമായ CMI സഭയുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം ആയ കൎമ്മെല കുസുമം മാസികയുടെ 1906 ൽ ഇറങ്ങിയ മാർച്ച്, ആഗസ്റ്റ് ലക്കങ്ങളുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സഭയുടെ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, സുവിശേഷ വിവരണങ്ങൾ, ലോകവാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഓരോ ലക്കത്തിൻ്റെയും ഉള്ളടക്കം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1906 – കൎമ്മെല കുസുമം – 1906 മാർച്ച്, ആഗസ്റ്റ് ലക്കങ്ങൾ
1906 – കൎമ്മെല കുസുമം – 1906 മാർച്ച്, ആഗസ്റ്റ് ലക്കങ്ങൾ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ 2 രേഖകളുടെയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

രേഖ 1

 • പേര്: 1906 – കൎമ്മെല കുസുമം – പുസ്തകം ൪ ലക്കം ൧ – ൧൯൦൬ മാർച്ച്
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

രേഖ 2

 • പേര്: 1906 – കൎമ്മെല കുസുമം – പുസ്തകം ൪ ലക്കം ൬ – ൧൯൦൬ ആഗസ്റ്റ്
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

A Brief Account of Malayalam Phonetics – L Viswanatha Ramaswami Aiyar

മലയാളഭാഷയുടെ സ്വനിമവിജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പ്രശസ്ത ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനായ എൽ.വി. രാമസ്വാമി അയ്യർ രചിച്ച A Brief Account of Malayalam Phonetics എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഈ കൃതിയുടെ രചനാ വർഷം ഏതെന്ന് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കിട്ടിയ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നു വ്യക്തമല്ല. എന്നാൽ 1925-ൽ കൽക്കത്ത സർവ്വകലാശാലയുടെ ഫോണറ്റിക്സ് മോണോഗ്രാഫ് പരമ്പരയിൽ ആദ്യത്തേതായി A Brief Account of Malayalam Phonetics പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്ന് ചിലയിടങ്ങളിൽ കാണുന്നു. ഒരു പക്ഷെ കൽക്കത്ത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

A Brief Account of Malayalam Phonetics - L Viswanatha Ramaswami Aiyar
A Brief Account of Malayalam Phonetics – L Viswanatha Ramaswami Aiyar

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: A Brief Account of Malayalam Phonetics
 • രചന: L. V. Ramaswami Iyer
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 38
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1986 – Mohiniyattom – C.K. Moosad

1986ൽ സി.കെ. മൂസ്സത് രചിച്ച് കേരളസർക്കാരിൻ്റെ Department of Public Relations പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Mohiniyattom (a classical dance of Kerala) എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. മോഹിനിയാട്ടാത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവവും ചരിത്രവും, ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയും, കൈമുദ്രകളും അടക്കം വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ സി.കെ. മൂസ്സത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1986 - Mohiniyattom - C.K. Moosad
1986 – Mohiniyattom – C.K. Moosad

Metadata and link to the digitized document

Metadata and link to the digitized document are provided below. A facility to read the document online is provided in the item page. Click on the first image that you  see on the item page to download the document.

 • Name: Mohiniyattom
 • Author: C.K. Moosad
 • Published Year: 1986
 • Number of pages: 156
 • Scan link: Link

1978 – സ്വപ്നഭൂമിയിൽ (മലബാർ കുടിയേറ്റചരിത്രം) – തോമസ് പഴേപറമ്പിൽ

മലബാർ കുടിയേറ്റത്തെപറ്റി മോൺസിഞ്ഞോർ തോമസ് പഴേപറമ്പിൽ രചിച്ച സ്വപ്നഭൂമിയിൽ (മലബാർ കുടിയേറ്റചരിത്രം) എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

മലബാറിലേക്ക് കുടിയേറുകയും കുടിയേറിയവരോടൊപ്പം കാൽ നൂറ്റാണ്ടോളം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെയും പരിചയത്തിൽ നിന്നും ആണ് താൻ ഈ പുസ്തകം രചിച്ചതെന്ന് വൈദികനായ തോമസ് പഴേപറമ്പിൽ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുഖവരയിൽ പറയുന്നു. തനിക്കു ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളിലും സംഭവങ്ങളിലും ഒട്ടും മായം ചേർക്കാതെ ആണ് താൻ ഈ കൃതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതസൗകര്യങ്ങളും സുഭിക്ഷതയും എത്രയെത്ര യാതനകളുടെ ഫലമാണെന്നു പുതിയ തലമുറ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം മുഖവുരയിൽ പറയുന്നു.

മലബാറിലെ ഓരോ കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും ലഘു ചരിത്രം, ആദ്യമായി  കുടിയേറിയ വർഷം, ആദ്യമായി  കുടിയേറിയ കുടുംബം, അവരുടെ പേരുകൾ, മറ്റ് വിവരങ്ങൾ, അവർക്ക് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്നീ കൃത്യതയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ  പ്രേത്യേകതയാണ്. മലബാർ കുടിയേറ്റ ചരിത്ര ഗവേഷണത്തിൽ വരും കാലങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ മുതൽകുട്ടാവും  ഈ ഗ്രന്ഥം എന്നതിൽ സംശയമില്ല.

മലബാർ കുടിയേറ്റത്തെ പറ്റി എസ്.കെ. പൊറ്റക്കാട് എഴുതിയ വിഷകന്യക പോലുള്ള കഥാരൂപത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മുൻപ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആദ്യമായാണ് ചരിത്രസംഭവങ്ങളുടെ സമാഹാരമായി ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവതാരികയിൽ മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വള്ളോപ്പിള്ളി പറയുന്നു. തമിഴ് നാട്ടിലെ ഗൂഡലൂരിലേക്കും കർണ്ണാടകയിലെ ഷിമോഗയിലേക്കും ഒക്കെ കുടിയേറിയവർക്ക് അതത് സർക്കാരുകളിൽ നിന്നുണ്ടായ തിക്താനുഭവങ്ങൾ അവതാരികയിൽ മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വള്ളോപ്പിള്ളി സാന്ദർഭികമായി പറയുന്നുണ്ട്.

 

1978 - സ്വപ്നഭൂമിയിൽ (മലബാർ കുടിയേറ്റചരിത്രം) - തോമസ് പഴേപറമ്പിൽ
1978 – സ്വപ്നഭൂമിയിൽ (മലബാർ കുടിയേറ്റചരിത്രം) – തോമസ് പഴേപറമ്പിൽ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: സ്വപ്നഭൂമിയിൽ (മലബാർ കുടിയേറ്റചരിത്രം)
 • രചന: തോമസ് പഴേപറമ്പിൽ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1978
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 290
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1984 – വത്തിക്കാൻ ലൈബ്രറിയിലെ മലയാളം കൈയെഴുത്തുകൾ – ആൻ്റണി വള്ളവന്ത്ര

വത്തിക്കാൻ ആർക്കൈവ്സിലുള്ള മലയാളം കൈയെഴുത്തു രേഖകളെ പറ്റി പഠിച്ച് ഫാദർ ആൻ്റണി വള്ളവന്ത്ര CMI 1984ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വത്തിക്കാൻ ലൈബ്രറിയിലെ മലയാളം കൈയെഴുത്തുകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഈ സുപ്രധാന രേഖ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പുറത്തുവിടുന്നതോടു കൂടി  ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖകളുടെ എണ്ണം നൂറെണ്ണമായി.

ഗവേഷണപ്രബന്ധരചയ്ക്ക് വേണ്ടി രേഖകൾ തെരഞ്ഞു നടന്നപ്പോഴാണ് യൂറോപ്പിലെ വിവിധഗ്രന്ഥാലയങ്ങളിൽ ഉള്ള മലബാർ രേഖകളുടെ ശാസ്ത്രീയ സൂചികകൾ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നം തനിക്കു ബോദ്ധ്യമായതെന്ന് ഗ്രന്ഥകാരനായ  ആൻ്റണി വള്ളവന്ത്ര ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നു. ഈ സൂചിക തയ്യാറാക്കാനായി അദ്ദേഹത്തിനു രണ്ടുവർഷത്തെ ഗവേഷണപഠനങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു.

മലബാർ പഠനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന പിൻമുറക്കാർക്ക് അടിസ്ഥാനരേഖകൾ അനായാസം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കൃതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതെന്നും, പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുവോളം ഒരു ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തിൻ്റെ ഫലം മറച്ചു വെക്കുന്നത് ഗവേഷണരംഗത്ത് വലിയപാപം  ആണെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നതായി ഫാദർ ആൻ്റണി വള്ളവന്ത്ര പറയുന്നു.

പുസ്തകം മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ആയുള്ള ദ്വിഭാഷാ പുസ്തകമാണ്. ഇടത് വശത്ത് മലയാളം ഉള്ളടക്കവും വലത് വശത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഉള്ളടക്കവും കാണാം.  മുൻപ് പലരായി തയ്യാറാക്കിയ ചില പ്രത്യേക സൂചികകളുടെ വിവരങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം. ചില പ്രത്യേക കൈയെഴുത്ത് രേഖകളുടെ മൈക്രോഫിലിമിൽ നിന്നെടുത്ത പകർപ്പുകളുടെ ചിത്രങ്ങളും പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനഭാഗത്ത് കാണാം.

ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകൾ ഒക്കെ  ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതുവിടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വരിക എന്നതാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1984 - വത്തിക്കാൻ ലൈബ്രറിയിലെ മലയാളം കൈയെഴുത്തുകൾ - ആൻ്റണി വള്ളവന്ത്ര
1984 – വത്തിക്കാൻ ലൈബ്രറിയിലെ മലയാളം കൈയെഴുത്തുകൾ – ആൻ്റണി വള്ളവന്ത്ര

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: വത്തിക്കാൻ ലൈബ്രറിയിലെ മലയാളം കൈയെഴുത്തുകൾ
 • രചന: ഫാദർ ആൻ്റണി വള്ളവന്ത്ര CMI
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1984
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 104
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Press, Mannanam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി