1966 – വൈദികരുടെ ആത്മപരിശോധന – ഒട്ടാവിയോ മാർചെട്ടി/ജോർജ്ജ് പുഞ്ചെക്കുന്നേൽ

ക്രൈസ്തവവൈദികരുടെ ആത്മശോധനാരീതി എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് ഇറ്റാലിയൻ പുരോഹിതനായ ഒട്ടാവിയോ മാർചെട്ടി രചിച്ച പുസ്തകത്തിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷയായ വൈദികരുടെ ആത്മപരിശോധന എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. റവ. ജോർജ്ജ് പുഞ്ചെക്കുന്നേൽ ആണ് മലയാളപരിഭാഷ നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണിത്.

1966 - വൈദികരുടെ ആത്മപരിശോധന - ഒട്ടാവിയോ മാർചെട്ടി/ജോർജ്ജ് പുഞ്ചെക്കുന്നേൽ
1966 – വൈദികരുടെ ആത്മപരിശോധന – ഒട്ടാവിയോ മാർചെട്ടി/ജോർജ്ജ് പുഞ്ചെക്കുന്നേൽ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

(ഉയർന്ന റെസലൂഷൻ ഉള്ള സ്കാൻ ആയതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ഉള്ളതു കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളിൽ ഈ സ്കാൻ ഡൗൺലൊഡ് ചെയ്താൽ വായിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. അതിനാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർ ദയവായി ലാപ്‌ടോപ്പോ/ഡെസ്ക്‌ടോപ്പോ പോലുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക)

 • പേര്: വൈദികരുടെ ആത്മപരിശോധന
 • രചയിതാവ്: ഒട്ടാവിയോ മാർചെട്ടി/ജോർജ്ജ് പുഞ്ചെക്കുന്നേൽ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1966
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 178
 • അച്ചടി: Mar Mathews Press, Muvattupuzha
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1952-1953 – ഗ്രന്ഥാലോകം മാസികയുടെ 21 ലക്കങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥശാലാസംഘത്തിൻ്റെ മുഖപത്രമായ ഗ്രന്ഥാലോകം എന്ന ആനുകാലികത്തിൻ്റെ 1952ൽ ഇറങ്ങിയ വാല്യം നാലിൻ്റെ 9 ലക്കങ്ങളുടെയും വാല്യം അഞ്ചിൻ്റെ 12 ലക്കങ്ങളുടേയും അടക്കം മൊത്തം 21 ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ കോപ്പികൾ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ലക്കങ്ങളുടെ തനിമ നിലനിർത്താൻ ഓരോ ലക്കവും വ്യത്യസ്തമായിത്തന്നെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു.

മണ്ണാർക്കാട്ടെ കെ.ജെ.ടി.എം. സഹൃദയ ലൈബ്രറിയിലെ പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ  മാസിക ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിനു ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1952-1953- ഗ്രന്ഥാലോകം
1952-1953- ഗ്രന്ഥാലോകം

1948 ൽ തിരുവിതാംകൂർ ഗ്രന്ഥശാലാസംഘത്തിൻ്റെ മുഖപത്രമായി തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥാലോകം 1950 ൽ എത്തിയപ്പോൾ ഐക്യസംസ്ഥാന ഗ്രന്ഥശാലസംഘത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ആയി മാറി. എന്നാൽ മലബാർ ഈ സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാല്ലാത്തതിനാൽ ആവണം 1950 ജൂലൈ-ആഗസ്റ്റ് ലക്കം തൊട്ട് തിരു-കൊച്ചി ഗ്രന്ഥശാല സംഘം എന്ന് പേർ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജഭരണത്തിൽ നിന്ന് ജനകീയ ഭാരണത്തിലേക്ക് മാറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികൾ ഗ്രന്ഥശാലസംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ച ലേഖനങ്ങളും ഈ ലക്കങ്ങളിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ലക്കങ്ങളിൽ എല്ലാം തിരു-കൊച്ചി ഗ്രന്ഥശാലാസംഘം പ്രസിദ്ധീകരണം എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ 21 രേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണി വെവ്വേറെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

(ഉയർന്ന റെസലൂഷൻ ഉള്ള സ്കാൻ ആയതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ഉള്ളതു കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളിൽ ഈ സ്കാൻ ഡൗൺലൊഡ് ചെയ്താൽ വായിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. അതിനാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർ ദയവായി ലാപ്‌ടോപ്പോ/ഡെസ്ക്‌ടോപ്പോ പോലുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക)

രേഖ 1

 • പേര്: ഗ്രന്ഥാലോകം – പുസ്തകം 4 – ലക്കം 1 – 1952 – ജനുവരി
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 2

 • പേര്: ഗ്രന്ഥാലോകം – പുസ്തകം 4 – ലക്കം 2 – 1952 – ഫെബ്രുവരി
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 3

 • പേര്: ഗ്രന്ഥാലോകം – പുസ്തകം 4 – ലക്കം 3 – 1952 – മാർച്ച്
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 4

 • പേര്: ഗ്രന്ഥാലോകം – പുസ്തകം 4 – ലക്കം 4 & 5 – 1952 – ഏപ്രിൽ, മെയ്
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 5

 • പേര്: ഗ്രന്ഥാലോകം – പുസ്തകം 4 – ലക്കം 6 & 7 – 1952 – ജൂൺ, ജൂലൈ
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 6

 • പേര്: ഗ്രന്ഥാലോകം – പുസ്തകം 4 – ലക്കം 8 & 9 – 1952 – ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 7

 • പേര്: ഗ്രന്ഥാലോകം – പുസ്തകം 4 – ലക്കം 10 – 1952 – ഒക്ടോബർ
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 8

 • പേര്: ഗ്രന്ഥാലോകം – പുസ്തകം 4 – ലക്കം 11 – 1952 – നവംബർ
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 9

 • പേര്: ഗ്രന്ഥാലോകം – പുസ്തകം 4 – ലക്കം 12 – 1952 – ഡിസംബർ
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 10

 • പേര്: ഗ്രന്ഥാലോകം – പുസ്തകം 4 – ലക്കം 13 – 1953- ജനുവരി
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 11

 • പേര്: ഗ്രന്ഥാലോകം – പുസ്തകം 5 – ലക്കം 2 – 1953- ഫെബ്രുവരി
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 12

 • പേര്: ഗ്രന്ഥാലോകം – പുസ്തകം 5 – ലക്കം 3 – 1953- മാർച്ച്
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 13

 • പേര്: ഗ്രന്ഥാലോകം – പുസ്തകം 5 – ലക്കം 4 – 1953- ഏപ്രിൽ
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 14

 • പേര്: ഗ്രന്ഥാലോകം – പുസ്തകം 5 – ലക്കം 5 – 1953- മെയ്
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 15

 • പേര്: ഗ്രന്ഥാലോകം – പുസ്തകം 5 – ലക്കം 6 – 1953- ജൂൺ
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 16

 • പേര്: ഗ്രന്ഥാലോകം – പുസ്തകം 5 – ലക്കം 7 – 1953- ജൂലൈ
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 17

 • പേര്: ഗ്രന്ഥാലോകം – പുസ്തകം 5 – ലക്കം 8 – 1953- ഓഗസ്റ്റ്
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 18

 • പേര്: ഗ്രന്ഥാലോകം – പുസ്തകം 5 – ലക്കം 9 – 1953- സെപ്റ്റംബർ
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 19

 • പേര്: ഗ്രന്ഥാലോകം – പുസ്തകം 5 – ലക്കം 10 – 1953- ഒക്ടോബർ
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 20

 • പേര്: ഗ്രന്ഥാലോകം – പുസ്തകം 5 – ലക്കം 11 – 1953- നവംബർ
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 21

 • പേര്: ഗ്രന്ഥാലോകം – പുസ്തകം 5 – ലക്കം 12 – 1953 – ഡിസംബർ
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

1937 – ക്രിസ്തീയപൌരോഹിത്യം – ഫാദർ മാത്യു പുതിയിടം

കത്തോലിക്കവൈദികൻ്റെ സ്ഥാനമഹിമയെയും ബഹുവിധ ചുമതലകളും ഡോക്കുമെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി 1937ൽ ഫാദർ മാത്യു പുതിയിടം രചിച്ച ക്രിസ്തീയപൌരോഹിത്യം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണിത്.

1937- ക്രിസ്തീയപൌരോഹിത്യം - ഫാദർ മാത്യു പുതിയിടം
1937- ക്രിസ്തീയപൌരോഹിത്യം – ഫാദർ മാത്യു പുതിയിടം

അക്കാലത്തെ മെത്രാൻ മാർ ജെയിംസ് കാളാശ്ശേരി ആണ് പുസ്തകത്തിനു അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ക്രൈസ്തവ വൈദികജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തത്വോപദേശങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിലും, സുനഹദൊസുകളുകളുടെ നിശ്ചയങ്ങളിലും, പ്രഗത്ഭരായ വൈദികപണ്ഡിതരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും സ്വാംശീകരിക്കപ്പെടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഇവയെ പ്രവർത്തിപദ്ധതിയിൽ വരുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ വിഷയം പ്രതിപാദിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് തനിക്കു വ്യസനം ഉണ്ടെന്നും അതിനു ഒരു പരിഹാരം ആയാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് രചയിതാവ് ഫാദർ മാത്യു പുതിയിടം ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നു.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

(ഉയർന്ന റെസലൂഷൻ ഉള്ള സ്കാൻ ആയതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ഉള്ളതു കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളിൽ ഈ സ്കാൻ ഡൗൺലൊഡ് ചെയ്താൽ വായിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. അതിനാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർ ദയവായി ലാപ്‌ടോപ്പോ/ഡെസ്ക്‌ടോപ്പോ പോലുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക)

 • പേര്: ക്രിസ്തീയപൌരോഹിത്യം 
 • രചയിതാവ്: ഫാദർ മാത്യു പുതിയിടം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1937
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 608
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Press, Mannanam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

1976 – രണ്ടു പ്രാചീന ഗദ്യകൃതികൾ – സ്കറിയാ സക്കറിയ

ഡോ: സ്കറിയാ സക്കറിയ 1976ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രണ്ടു പ്രാചീന ഗദ്യകൃതികൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1976 - രണ്ടു പ്രാചീന ഗദ്യകൃതികൾ - സ്കറിയാ സക്കറിയ
1976 – രണ്ടു പ്രാചീന ഗദ്യകൃതികൾ – സ്കറിയാ സക്കറിയ

ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യം ഏതാണ്ട് 130 പേജോളം ഈ കൃതികളെ പറ്റിയുള്ള സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ പഠനമാണ്.  അതിനു ശേഷം ഉദയമ്പേരൂർ സൂനഹദോസിൻ്റെ കാനോനകൾ, റോസിൻ്റെ നിയമാവലി എന്നീ രണ്ട് പ്രാചീന ഗദ്യകൃതികൾ ഇതിൽ കാണാം. ഉദയമ്പേരൂർ സൂനഹദോസിൻ്റെ കാനോനകൾ മാന്നാനം ലൈബ്രറിയിലുള്ള കൈയെഴുത്തു പ്രതിയെ ആധാരമാക്കിയതാണ്.

അനുബന്ധമായി താഴെ പറയുന്ന രേഖകളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്
– സൂനഹദോസിനുശെഷം മെനേസിസ് കൂട്ടിചേർത്ത കാനോനകൾ
– പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ – ഗുവയായുടെ ദൃഷ്ടികൾ
– ഗ്ലോസറി

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

(ഉയർന്ന റെസലൂഷൻ ഉള്ള സ്കാൻ ആയതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ഉള്ളതു കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളിൽ ഈ സ്കാൻ ഡൗൺലൊഡ് ചെയ്താൽ വായിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. അതിനാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർ ദയവായി ലാപ്‌ടോപ്പോ/ഡെസ്ക്‌ടോപ്പോ പോലുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക)

 • പേര്: രണ്ടു പ്രാചീന ഗദ്യകൃതികൾ
 • രചയിതാവ്: ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ (പഠനം, പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണം)
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1976
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 370
 • അച്ചടി: Sandesanilayam Press, Changanacherry
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1929 – ജൊവാൻ ഓഫ് ആർക്കു് അഥവാ ഫ്രാൻസിനെ രക്ഷിച്ച ധീരയുവതി

യൂറോപ്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തയായ പോരാളി വനിതയും കത്തോലിക്കസഭയിലെ ഒരു വിശുദ്ധയുമായ ജോൻ ഓഫ് ആർക്കിനെ പറ്റി 1929ൽ ഇറങ്ങിയ ജൊവാൻ ഓഫ് ആർക്കു് അഥവാ ഫ്രാൻസിനെ രക്ഷിച്ച ധീരയുവതി എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. എൽ.സി. ഐസക്ക് ആണ് ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണിത്.

ജൊവാൻ ഓഫ് ആർക്കു് അഥവാ ഫ്രാൻസിനെ രക്ഷിച്ച ധീരയുവതി
ജൊവാൻ ഓഫ് ആർക്കു് അഥവാ ഫ്രാൻസിനെ രക്ഷിച്ച ധീരയുവതി

കുറച്ചധികം പ്രത്യേകതകളുള്ള ഫ്രണ്ട് മാറ്റർ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്. അക്കാലത്തെ മെത്രാൻ മാർ ജെയിംസ് കാളാശ്ശേരി ആണ് പുസ്തകത്തിനു ആശീർവാദ ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.  അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത്  മലയാളസാഹിത്യവും ക്രിസ്ത്യാനികളും എന്ന പ്രശസ്തപുസ്തകം രചിച്ച പി.ജെ. തോമസ് ആണ് ശ്രീ. കെ.എം. പണിക്കർ മുഖവുര എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ശ്രീമാൻ സി, അന്തപ്പായിയുടെ അഭിപ്രായവും കാണാം.

നസ്രാണി ദീപികയിൽ ഖണ്ഡശ്ശഃ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾക്രോഡീകരിച്ചാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെന്ന്  പുസ്തകത്തിലെ വിവിധപ്രസ്താവനകളിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

1932ൽ CMI സഭയുടെ പ്രയോർ ജനറൽ ആയിരുന്ന അച്ചൻ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് കൊടുത്ത കോപ്പിയാണ് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇതിലെ കൈയെഴുത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

(ഉയർന്ന റെസലൂഷൻ ഉള്ള സ്കാൻ ആയതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ഉള്ളതു കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളിൽ ഈ സ്കാൻ ഡൗൺലൊഡ് ചെയ്താൽ വായിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. അതിനാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർ ദയവായി ലാപ്‌ടോപ്പോ/ഡെസ്ക്‌ടോപ്പോ പോലുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക)

 • പേര്: ജൊവാൻ ഓഫ് ആർക്കു് അഥവാ ഫ്രാൻസിനെ രക്ഷിച്ച ധീരയുവതി
 • രചയിതാവ്: എൽ സി ഐസക്ക്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1929
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 256
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Press, Mannanam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

 

 

1870 – പ്രബൊധിനീ – അതായത ധാതു യൊഗാർത്ഥാദി സഹിതമായ ടീകാമരസംഗ്രഹം

സംസ്കൃതപദകോശമായ അമരകോശത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമായ പ്രബൊധിനീ എന്ന പഴയ അച്ചടി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. പി.കെ. തൊമ്മൻ, പി.ജെ. കുരിയൻ എന്നിവർ ആണ് ഈ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണിത്.

1870-പ്രബൊധിനീ - അതായത ധാതു യൊഗാർത്ഥാദി സഹിതമായ ടീകാമരസംഗ്രഹം
1870-പ്രബൊധിനീ – അതായത ധാതു യൊഗാർത്ഥാദി സഹിതമായ ടീകാമരസംഗ്രഹം

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

(ഉയർന്ന റെസലൂഷൻ ഉള്ള സ്കാൻ ആയതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ഉള്ളതു കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളിൽ ഈ സ്കാൻ ഡൗൺലൊഡ് ചെയ്താൽ വായിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. അതിനാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർ ദയവായി ലാപ്‌ടോപ്പോ/ഡെസ്ക്‌ടോപ്പോ പോലുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക)

 • പേര്: പ്രബൊധിനീ – അതായത ധാതു യൊഗാർത്ഥാദി സഹിതമായ ടീകാമരസംഗ്രഹം
 • രചയിതാവ്: പി.കെ. തൊമ്മൻ, പി.ജെ. കുരിയൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1870
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 226
 • അച്ചടി: വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ, കൊച്ചി
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1997 – തർജമ – സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും മലയാളത്തിൽ

താരതമ്യ പഠനസംഘം (താപസം) 1996 ജൂൺ 8,9 തീയതികളിൽ പാലാ, ഓശാനമൗണ്ടിലെ ക്യാമ്പ് സെൻ്ററിൽ നടത്തിയ തർജ്ജമപഠനസെമിനാറിൻ്റെമിനാറിൻ്റെ വിശിഷ്ടഫലങ്ങൾ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കിയ തർജമ – സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും മലയാളത്തിൽ  എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ  ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ്.  ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ  എഡിറ്റർ  ജയാസുകുമാരനും ചീഫ് എഡിറ്റർ സ്കറിയ സക്കറിയയും ആണ്.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1997-തർജമ - സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും മലയാളത്തിൽ
1997-തർജമ – സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും മലയാളത്തിൽ

തർജ്ജമയും തർജ്ജമ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു 17ഓളം പ്രമുഖർ അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധങ്ങളും വള്ളത്തോൾ സ്മാരക പ്രഭാഷണം, ചങ്ങമ്പുഴ സ്മാരകപ്രഭാഷണം എന്നിവയുടെ ലിഖിതരൂപവും ആണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉള്ളടക്കം.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

(ഉയർന്ന റെസലൂഷൻ ഉള്ള സ്കാൻ ആയതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ഉള്ളതു കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളിൽ ഈ സ്കാൻ ഡൗൺലൊഡ് ചെയ്താൽ വായിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. അതിനാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർ ദയവായി ലാപ്‌ടോപ്പോ/ഡെസ്ക്‌ടോപ്പോ പോലുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക)

 • പേര്: തർജമ – സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും മലയാളത്തിൽ
 • രചയിതാവ്: ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ (ചീഫ് എഡിറ്റർ) ജയാസുകുമാരൻ (എഡിറ്റർ)
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1997
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 264
 • പ്രസാധനം: Association for Comparative Studies
 • അച്ചടി: D.C. Offset Printers, Kottayam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1999 – ചങ്ങനാശ്ശേരി ’99 – ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ (ചീഫ് എഡിറ്റർ)

ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ ചീഫ് എഡിറ്ററായി ചങ്ങനാശ്ശേരി ക്ലബ്, 1999ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചങ്ങനാശ്ശേരി ’99 എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ചങ്ങനാശ്ശേരി '99
ചങ്ങനാശ്ശേരി ’99

പ്രാദേശികചരിത്രം ഡോക്കുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണം ആണ് ഈ പുസ്തകം. ചങ്ങനാശ്ശെരിയെ പറ്റി വരമൊഴിയിലും വാമൊഴിയിലുമായി പരന്നുകിടക്കുന്ന പ്രാദേശികഅറിവുകൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.   അതിനു കുറച്ചധികം പേർ സഹകരിച്ചിടുണ്ട്, അതിനൊപ്പം നിരവധി പുരാതനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചങ്ങനാശ്ശെരിയെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനങ്ങളും പരാമർശങ്ങളും ഒക്കെ പുസ്തകത്തിൽ എടുത്തു ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ഈ പുസ്തകം കണ്ടപ്പോൾ, മിക്കപ്പോഴും ഒരിക്കൽ മാത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രാദേശികചരിത്രപുസ്തകങ്ങൾ ശെഖരിച്ച് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കാനായി ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതി തന്നെ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

(ഉയർന്ന റെസലൂഷൻ ഉള്ള സ്കാൻ ആയതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ഉള്ളതു കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളിൽ ഈ സ്കാൻ ഡൗൺലൊഡ് ചെയ്താൽ വായിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. അതിനാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർ ദയവായി ലാപ്‌ടോപ്പോ/ഡെസ്ക്‌ടോപ്പോ പോലുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക)

 • പേര്: ചങ്ങനാശ്ശേരി ’99
 • രചയിതാവ്: ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ (ചീഫ് എഡിറ്റർ)
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1999
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 380
 • പ്രസാധനം: ചങ്ങനാശ്ശേരി ക്ലബ്ബ്
 • അച്ചടി: D.C. Offset Printers, Kottayam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1926 – കൊച്ചുത്രേസ്യാവിജയം (മണിപ്രവാളകാവ്യം) – പ്രവിത്താനം പി.എം. ദേവസ്യാ

പ്രവിത്താനം പി.എം. ദേവസ്യാ രചിച്ച കൊച്ചുത്രേസ്യാവിജയം (മണിപ്രവാളകാവ്യം) എന്ന കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പുറത്ത് വിടുന്നത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ യിൽ നിന്നുള്ള ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണിത്.

1926 - കൊച്ചുത്രേസ്യാവിജയം (മണിപ്രവാളകാവ്യം) - പ്രവിത്താനം പി.എം. ദേവസ്യാ
1926 – കൊച്ചുത്രേസ്യാവിജയം (മണിപ്രവാളകാവ്യം) – പ്രവിത്താനം പി.എം. ദേവസ്യാ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

(ഉയർന്ന റെസലൂഷൻ ഉള്ള സ്കാൻ ആയതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ഉള്ളതു കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളിൽ ഈ സ്കാൻ ഡൗൺലൊഡ് ചെയ്താൽ വായിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. അതിനാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർ ദയവായി ലാപ്‌ടോപ്പോ/ഡെസ്ക്‌ടോപ്പോ പോലുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക)

 • പേര്: കൊച്ചുത്രേസ്യാവിജയം (മണിപ്രവാളകാവ്യം)
 • രചയിതാവ്: പ്രവിത്താനം പി.എം. ദേവസ്യാ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1926
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 100
 • അച്ചടി: St. Joseph’s Press, Mannanam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

1867 – മലയാണ്മനിഘണ്ടു – റിച്ചാർഡ് കോളിൻസ്

അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളം – മലയാളം നിഘണ്ടുവായ മലയാണ്മനിഘണ്ടു എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലിസ് ചെയ്യുന്നത്. സി.എം.എസ് മിഷനറി ആയ റവറൻ്റ് റിച്ചാർഡ് കോളിൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ രചയിതാവ്

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ യിൽ നിന്നുള്ള ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണിത്..

1867 – മലയാണ്മനിഘണ്ടു – റിച്ചാർഡ് കോളിൻസ്

അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളം – മലയാളം നിഘണ്ടു ആണിത്. ഇതിനു മുൻപ് വന്ന അച്ചടിച്ച 2 നിഘണ്ടുക്കൾ ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയുടെ മലയാളംഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുവും, ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടും ആണ്. ഈ ആദ്യത്തെ മലയാളം – മലയാളം നിഘണ്ടു രചിക്കുന്ന സമയത്ത് റവ. റിച്ചാർഡ് കോളിൻസ് കോട്ടയം സി.എം.എസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരുന്നു (Principal of the C.M.S. Syrian College എന്നാണ് ടൈറ്റിൽ പേജിൽ കാണുന്നത്). പുസ്തകത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ പേജിൽ Compiled under the direction of Richard Collins എന്നു കാണുന്നതിനാൽ റവ. റിച്ചാർഡ് കോളിൻസിനെ ഈ നിഘണ്ടു നിർമ്മാണത്തിന് ചിലർ സഹായിച്ചിരുന്നു എന്ന് അനുമാനിക്കാം. ആമുഖത്തിൽ നിന്ന് ഇത് രാമൻ വാരിയർ, സുബ്രഹ്മണ്യൻ പോറ്റി എന്നിവർ ആയിരുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ സംവൃതോകാരത്തെ പറ്റി റിച്ചാർഡ് കോളിൻസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിഘണ്ടുവിൽ  ഉകാരം ആണ് സംവൃതോകാരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്,  ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി നിഘണ്ടുക്കളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അക്കാലത്തെ മറ്റു സി.എം.എസ് പുസ്തകങ്ങൾ പോലെ ഏ/ഓ കാരങ്ങളും അവയുടെ ഉപലിപികളും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

കോളിൻസിൻ്റെ ഈ നിഘണ്ടുവിനു ശേഷം അടുത്ത മലയാളം – മലയാളം നിഘണ്ടുവിനായി ശബ്ദതാരാവലി വരെ കാക്കേണ്ടി വന്നു.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

(ഉയർന്ന റെസലൂഷൻ ഉള്ള സ്കാൻ ആയതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ഉള്ളതു കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളിൽ ഈ സ്കാൻ ഡൗൺലൊഡ് ചെയ്താൽ വായിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. അതിനാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർ ദയവായി ലാപ്‌ടോപ്പോ/ഡെസ്ക്‌ടോപ്പോ പോലുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക)

 • പേര്: മലയാണ്മനിഘണ്ടു/A Dictionary of The Malayalim Language
 • രചയിതാവ്: റവറൻ്റ് റിച്ചാർഡ് കോളിൻസ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1867
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 668
 • അച്ചടി: C.M.S Press, Kottayam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി