2018 – വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ബാക്കിപത്രം – സ്കറിയ സക്കറിയ

2018 ഡിസംബർ മാസത്തിലെ സമകാലിക മലയാളം ആനുകാലികത്തിൽ (പുസ്തകം 22 ലക്കം 28) സ്കറിയ സക്കറിയ എഴുതിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ബാക്കിപത്രം എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

2018 ൽ കേരളത്തിലുണ്ടായ പ്രളയത്തെ മുൻ നിർത്തി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, പാരിസ്ഥിതിക ബോധം, പ്രളയ സങ്കല്പനങ്ങൾ, പ്രതിരോധ നടപടികൾ, ഈ വിഷയങ്ങളെ ഭാഷ എങ്ങിനെ കൈ കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നെല്ലാമാണ് ലേഖന വിഷയം.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ലേഖനങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

2018 - വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ബാക്കിപത്രം - സ്കറിയ സക്കറിയ
2018 – വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ബാക്കിപത്രം – സ്കറിയ സക്കറിയ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ബാക്കിപത്രം
  • രചന: സ്കറിയാ സക്കറിയ 
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 2018
  • പ്രസാധകർ: Express Publications, Madurai
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 4
  • അച്ചടി: Vani Printings, Ernakulam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *