1985 – അതിരൂപതാ പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിൽ – സ്കറിയാ സക്കറിയ

1985 ജൂലൈയിൽ ഇറങ്ങിയ വേദപ്രചാകരകൻ ആനുകാലികത്തിൽ സ്കറിയ സക്കറിയ രചിച്ച അതിരൂപതാ പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിൽ  എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1985 - അതിരൂപതാ പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിൽ - സ്കറിയാ സക്കറിയ
1985 – അതിരൂപതാ പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിൽ – സ്കറിയാ സക്കറിയ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: അതിരൂപതാ പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിൽ
  • രചന: സ്കറിയാ സക്കറിയ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1985
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 05
  • അച്ചടി: St. Joseph’s Orphanage Press, Changanassery
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *