1955 – അധ്യാത്മദീപം – ക.നി.മൂ.സ. മിഖായേൽ കത്തനാർ

വിശുദ്ധ മാതാവ് സർവ്വലോക രാജ്ഞിയായി ഉയർത്തപ്പെട്ട് പത്തൊമ്പത് ശതവർഷം പൂർത്തിയായ അവസരത്തിൽ ജൂബിലി സ്മാരകമായി ക.നി.മൂ.സ. മിഖായെൽ കത്തനാർ രചിച്ച അധ്യാത്മദീപം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെയും കർത്താവിൻ്റെയും ജീവചരിത്രവും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളുമാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1955 - അധ്യാത്മദീപം - ക.നി.മൂ.സ. മിഖായേൽ കത്തനാർ
1955 – അധ്യാത്മദീപം – ക.നി.മൂ.സ. മിഖായേൽ കത്തനാർ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: അധ്യാത്മദീപം
  • രചന: ക.നി.മൂ.സ. മിഖായേൽ കത്തനാർ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1955
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 270
  • അച്ചടി: St. Joseph’s Press, Mannanam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *