2016 – ഇസ്താക്കിൻ്റെ മികവുറ്റ പ്രസിദ്ധീകരണം – സ്കറിയ സക്കറിയ

2016ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജെയിംസ് മണിമല സമാഹാരിച്ച സൃഷ്ടിയും സ്വാതന്ത്ര്യവുമായ ജീവിതം – ഐ. ഇസ്താക്ക് അനുസ്മരണങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സ്കറിയ സക്കറിയ എഴുതിയ ഇസ്താക്കിൻ്റെ മികവുറ്റ പ്രസിദ്ധീകരണം അനുസ്മരണ ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

 2016 - ഇസ്താക്കിൻ്റെ മികവുറ്റ പ്രസിദ്ധീകരണം - സ്കറിയ സക്കറിയ
2016 – ഇസ്താക്കിൻ്റെ മികവുറ്റ പ്രസിദ്ധീകരണം – സ്കറിയ സക്കറിയ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ഇസ്താക്കിൻ്റെ മികവുറ്റ പ്രസിദ്ധീകരണം 
  • രചന: സ്കറിയാ സക്കറിയ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 2016
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 3
  • അച്ചടി: Mattathil Printers Pvt Ltd, Changanacherry
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *