മിന്നാമിനുങ്ങ് – ഫ്ലോറിൻ

ഫ്ലോറിൻ സി. എം. ഐ രചിച്ച മിന്നാമിനുങ്ങ് എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഉണ്ണിയേശുവിൻ്റെ ജനനസമയത്ത് വന്ന മാലാഖമാർ ഒരു പുഴുവിന് വെളിച്ചം നൽകി അതിനെ മിന്നാമിനുങ്ങാക്കിയ കഥയും തുടർന്നുള്ള അതിൻ്റെ യാത്രയും മറ്റു ജന്തുജാലങ്ങളെ ഉണ്ണിയേശുവിനെ കാണാൻ കൂടെ കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഇതിവൃത്തം ബാലസാഹിത്യമായി രചിക്കപ്പെട്ട ലഘു കഥാപുസ്തകമാണിത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 മിന്നാമിനുങ്ങ് - ഫ്ലോറിൻ
മിന്നാമിനുങ്ങ് – ഫ്ലോറിൻ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  •  പേര്: മിന്നാമിനുങ്ങ് 
  • രചന: ഫ്ലോറിൻ
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 20
  • അച്ചടി: St. Thomas Press, Palai
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *