1988 – ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഈറ്റുനോവു് – സ്കറിയാ സക്കറിയ

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ, ജനതാ പാർട്ടിയോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ 1988 ൽ പുറത്തിറക്കിയ മേയ് ദിന സുവനീറിൽ സ്കറിയ സക്കറിയ എഴുതിയ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഈറ്റുനോവ് എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1988 - ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഈറ്റുനോവു് - സ്കറിയാ സക്കറിയ
1988 – ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഈറ്റുനോവു് – സ്കറിയാ സക്കറിയ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഈറ്റുനോവു്
  • രചന: സ്കറിയാ സക്കറിയ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1988
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 03
  • അച്ചടി: Universal Printers, Changanassery.
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *