1982 – രാമായണത്തിലെ ആദർശ ചിത്രീകരണം – സി കെ മൂസ്സത്

കൊച്ചി ദേവസ്വം പ്രസിദ്ധീകരണമായ ക്ഷേത്രദർശനം ആനുകാലികത്തിൽ (1982 സെപ്തംബർ ലക്കം)സി കെ മൂസ്സത് എഴുതിയ രാമായണത്തിലെ ആദർശ ചിത്രീകരണം എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

രാമായണത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളെയും കഥാ സന്ദർഭങ്ങളെയും മുൻ നിർത്തി അവരുടെ സ്വത്വത്തെ കുറിച്ചും ജീവിതാദർശങ്ങളിലെ ഗുണങ്ങളും ന്യൂനതകളും വെളിവാകുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്

1982 - രാമായണത്തിലെ ആദർശ ചിത്രീകരണം - സി കെ മൂസ്സത്
1982 – രാമായണത്തിലെ ആദർശ ചിത്രീകരണം – സി കെ മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: രാമായണത്തിലെ ആദർശ ചിത്രീകരണം
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1982
  • താളുകളുടെ എണ്ണം:6
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *