1980 – ലിറ്റിൽ ഫ്ളവർ കോളേജ് – ഗുരുവായൂർ – സിൽവർ ജുബിലി സുവനീർ

1980 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ലിറ്റിൽ ഫ്ളവർ കോളേജ് – ഗുരുവായൂർ സിൽവർ ജുബിലി സുവനീറിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ഫ്രാൻസിസ്കൻ ക്ലാരിസ്റ്റ് കോൺഗ്രഗേഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള കോളേജിൻ്റെ 1979-80 അധ്യയന വർഷത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള  പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട്, ചിത്രങ്ങൾ, പ്രമുഖരുടെ ആശംസകൾ, സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ലേഖനങ്ങൾ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇംഗ്ലീഷിലും, മലയാളത്തിലും ഉള്ള  സൃഷ്ടികൾ എന്നിവയാണ് സോവനീറിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

ലിറ്റിൽ ഫ്ളവർ കോളേജ് - ഗുരുവായൂർ - സിൽവർ ജുബിലി സോവനീർ
ലിറ്റിൽ ഫ്ളവർ കോളേജ് – ഗുരുവായൂർ – സിൽവർ ജുബിലി സോവനീർ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ലിറ്റിൽ ഫ്ളവർ കോളേജ് – ഗുരുവായൂർ – സിൽവർ ജുബിലി സുവനീർ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1980
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 270
  • അച്ചടി: St.Joseph’s I S Press, Trichur
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *