1968 – അമ്പഴ്ക്കാട്ട് ആശ്രമം – ശതാബ്ദി

വി. ത്രേസ്യയുടെ നാമത്തിൽ അമ്പഴ്ക്കാട്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മലീത്താ ആശ്രമത്തിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച്  1968 ൽ പുറത്തിറക്കിയ അമ്പഴ്ക്കാട്ട് ആശ്രമം ശതാബ്ദി സ്മരണികയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ആശ്രമത്തിൻ്റെ ചരിത്രം, ആശ്രമം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സഹായിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ, നേതൃത്വം നൽകിയവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, സന്യാസിവര്യന്മാരുടെയും ആശ്രമത്തിൻ്റെയും ചിത്രങ്ങൾ, ആത്മീയ ലേഖനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സ്മരണികയിലെ ഉള്ളടക്കം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1968 - അമ്പഴ്ക്കാട്ട് ആശ്രമം - ശതാബ്ദി
1968 – അമ്പഴ്ക്കാട്ട് ആശ്രമം – ശതാബ്ദി

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: അമ്പഴ്ക്കാട്ട് ആശ്രമം – ശതാബ്ദി 
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1968
  • അച്ചടി: St, George’s Press, Irinjalakuda
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 132
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *