1943 – വി:ത്രേസ്യായുടെ കന്യകാ മഠം – വജ്രജൂബിലി സ്മാരകം

1943ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വി:ത്രേസ്യായുടെ കന്യകാ മഠം – വജ്രജൂബിലി സ്മാരകം എന്ന സ്മരണികയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1866 ൽ വന്ദ്യപുരോഹിതന്മാരായ ചാവറ കുരിയാക്കോസ് ഏലിയാച്ചൻ, ലെയൊപോൾദ് എന്നിവരാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിലെയും, ഭാരതത്തിലെയും ഒന്നാമത്തെ സന്യാസിനി സഭയാണ് കർമ്മല സന്യാസിനി സഭ. 1868 ൽ കൂനമ്മാവിൽ പ്രാരംഭമായ സഭയുടെ വി: ത്രേസ്യായുടെ കന്യകാമഠത്തിൻ്റെ വജ്രജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ സ്മരണികയാണിത്. സഭയുടെ പൂർവ്വ ചരിത്ര രേഖകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മഠത്തിൻ്റെ വിപുലമായ ഒരു ചരിത്രമാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1943 - വി:ത്രേസ്യായുടെ കന്യകാ മഠം - വജ്രജൂബിലി സ്മാരകം
1943 – വി:ത്രേസ്യായുടെ കന്യകാ മഠം – വജ്രജൂബിലി സ്മാരകം

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: വി:ത്രേസ്യായുടെ കന്യകാ മഠം – വജ്രജൂബിലി സ്മാരകം
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1943
  • അച്ചടി: The Mar Thoma Sleeha Press, Alwaye
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 378
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *