1966 - വൈദികരുടെ ആത്മപരിശോധന - ഒട്ടാവിയോ മാർചെട്ടി/ജോർജ്ജ് പുഞ്ചെക്കുന്നേൽ

1966 – വൈദികരുടെ ആത്മപരിശോധന – ഒട്ടാവിയോ മാർചെട്ടി/ജോർജ്ജ് പുഞ്ചെക്കുന്നേൽ

ക്രൈസ്തവവൈദികരുടെ ആത്മശോധനാരീതി എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് ഇറ്റാലിയൻ പുരോഹിതനായ ഒട്ടാവിയോ മാർചെട്ടി രചിച്ച പുസ്തകത്തിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷയായ വൈദികരുടെ ആത്മപരിശോധന എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. റവ. ജോർജ്ജ് പുഞ്ചെക്കുന്നേൽ ആണ് മലയാളപരിഭാഷ നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണിത്.

1966 - വൈദികരുടെ ആത്മപരിശോധന - ഒട്ടാവിയോ മാർചെട്ടി/ജോർജ്ജ് പുഞ്ചെക്കുന്നേൽ
1966 – വൈദികരുടെ ആത്മപരിശോധന – ഒട്ടാവിയോ മാർചെട്ടി/ജോർജ്ജ് പുഞ്ചെക്കുന്നേൽ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

(ഉയർന്ന റെസലൂഷൻ ഉള്ള സ്കാൻ ആയതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ഉള്ളതു കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളിൽ ഈ സ്കാൻ ഡൗൺലൊഡ് ചെയ്താൽ വായിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. അതിനാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർ ദയവായി ലാപ്‌ടോപ്പോ/ഡെസ്ക്‌ടോപ്പോ പോലുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക)

  • പേര്: വൈദികരുടെ ആത്മപരിശോധന
  • രചയിതാവ്: ഒട്ടാവിയോ മാർചെട്ടി/ജോർജ്ജ് പുഞ്ചെക്കുന്നേൽ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1966
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 178
  • അച്ചടി: Mar Mathews Press, Muvattupuzha
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *