1955 – ഉരുളമരക്കണക്ക്

1955 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉരുളമരക്കണക്ക് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

മരം കൊണ്ടുള്ള പണിത്തരങ്ങൾക്ക് പഴയകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കണക്കാണ് ഉരുളമരക്കണക്ക്. മരക്കച്ചവടക്കാർക്കും, ആശാരിമാർക്കും, കരാറുകാർക്കും അന്ന് കാലത്ത് ഈ കണക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു. കോൽ അളവ് ആണ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നു കാണുന്നു. കണ്ടി, കോൽ,വിരൽ, വീശം എന്നീ അളവുകളും കാണുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1955 - ഉരുളമരക്കണക്ക്
1955 – ഉരുളമരക്കണക്ക്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ഉരുളമരക്കണക്ക്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1955
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 334
  • അച്ചടി: The Vignanaposhini Press, Quilon
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *