2018 – ജനാധിപത്യസമൂഹത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് ഭാഷ – സ്കറിയ സക്കറിയ

2018 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ സാഹിത്യപോഷിണി ആനുകാലികത്തിൽ ( പുസ്തകം 18 ലക്കം 04) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജനാധിപത്യസമൂഹത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് ഭാഷ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. എ ആർ രാജരാജവർമ്മയുടെ 155 ആാം ജന്മദിന സമ്മേളനത്തിൽ മാവേലിക്കര എ ആർ രാജരാജവർമ്മ സ്മാരകത്തിൽ 2018 ഫെബ്രുവരി 18 ന് സ്കറിയ സക്കറിയ നടത്തിയ പ്രഭാഷണമാണ് ലേഖന വിഷയം. ഏ. ആർ. ഭാഷാവിചാരത്തിനു നൽകിയ പുതിയ വെളിച്ചവും തെളിച്ചവും അനുഭവപ്പെടുന്നത് എങ്ങിനെയെന്ന് ലേഖനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ലേഖനങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

2018 - ജനാധിപത്യസമൂഹത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് ഭാഷ - സ്കറിയ സക്കറിയ
2018 – ജനാധിപത്യസമൂഹത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് ഭാഷ – സ്കറിയ സക്കറിയ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ജനാധിപത്യസമൂഹത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് ഭാഷ
  • രചന: സ്കറിയാ സക്കറിയ 
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 2018
  • പ്രസാധകർ: Jeevan Publications, Chunakkara
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 12
  • അച്ചടി: Puthethu Offset
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *