1969 – ഗാനാദ്ധ്യാപകൻ – ആബേൽ

1969ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആബേലച്ചൻ രചിച്ച ഗാനാദ്ധ്യാപകൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

മ്യൂസിക്കൽ നോട്ടുകൾ സഹിതമുള്ള എട്ട് ക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ കൃതി.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1969 - ഗാനാദ്ധ്യാപകൻ - ആബേൽ
1969 – ഗാനാദ്ധ്യാപകൻ – ആബേൽ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ഗാനാദ്ധ്യാപകൻ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1969
  • അച്ചടി: Mar Looyees Memorial Press, Kochi
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 56
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *