1966 – ഇതാ, ഒരു കവി – ഇടശ്ശേരി ഷഷ്ടിപൂർത്തി ഉപഹാരം

1966ൽ ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ ഷഷ്ടിപൂർത്തി ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ഇടശ്ശേരി ഷഷ്ടിപൂർത്ത്യുപഹാര കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ ഇതാ ഒരു കവി എന്ന സ്മരണികയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.
ഇടശ്ശേരിയുടെ കവിതയേയും, വ്യക്തിത്വത്തേയും വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരന്മാർ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളും, പഠനങ്ങളും ആണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

ഇതാ ഒരു കവി - ഇടശ്ശേരി ഷഷ്ടിപൂർത്തി ഉപഹാരം
ഇതാ ഒരു കവി – ഇടശ്ശേരി ഷഷ്ടിപൂർത്തി ഉപഹാരം

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ഇതാ ഒരു കവി – ഇടശ്ശേരി ഷഷ്ടിപൂർത്തി ഉപഹാരം
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1966
  • അച്ചടി: Current Printers, Trichur
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 228
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *