1956 – എളിമയുടെ അഭ്യാസം

13 ആം ലെ ഓൻ മാർപാപ്പ രചിച്ച് ക. നി.മൂ.സ വൈദികർ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി 1956 ൽ അഞ്ചാം പതിപ്പായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ എളിമയുടെ അഭ്യാസം എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ലെ ഓൻ മാർപാപ്പയുടെ പൊൻ്റിഫിക്കൽ രജതജൂബിലി സ്മാരകമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഈ കൃതി പ്രധാനമായും വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉദ്ദേശിച്ച് രചിക്കപ്പെട്ടതാണ്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1956 - എളിമയുടെ അഭ്യാസം
1956 – എളിമയുടെ അഭ്യാസം

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: എളിമയുടെ അഭ്യാസം
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1956
  • അച്ചടിSt. Joseph’s Press, Mannanam
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 64
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *