1954 – സ്നേഹാർപ്പണം – അൽ ഫോൻസ് ലിഗോരി

1954 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്നേഹാർപ്പണം എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

അൽഫോൻസ് ലിഗോരിയുടെ Practice of the Love of Jesus Christ എന്ന മൂലകൃതിയുടെ സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷയായ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പരിഭാഷകർ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്ന തോമസ്. ടി. പുത്തൻപറമ്പിൽ, ആൻ്റണി. എം. കുറ്റിയാനി, സക്കറിയാസ് പുതുശ്ശേരി എന്നിവരാണ്. പരിതസ്ഥിതികൾ പരിഗണിച്ച് പലഭാഗങ്ങളും വിട്ടുകളയുകയും, പലതും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നും പരിഭാഷകർ ആമുഖപ്രസ്താവനയിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1954 - സ്നേഹാർപ്പണം - അൽ ഫോൻസ് ലിഗോരി
1954 – സ്നേഹാർപ്പണം – അൽ ഫോൻസ് ലിഗോരി

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: സ്നേഹാർപ്പണം
  • രചന: അൽഫോൻസ് ലിഗോരി
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1954
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 150
  • അച്ചടി: Little Flower Press, Thevara
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *