1946 – വിശുദ്ധ കോൺറാഡ് – പോൾ ലൂയീസ്സ്

1946ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോൾ ലൂയീസ്സ് രചിച്ച വിശുദ്ധ കോൺറാഡ് എന്ന ജീവചരിത്ര കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഫ്രാൻസിസ്കൻ മൂന്നാം സഭയിലെ അംഗവും, കത്തോലികാ സഭയിലെ വിശുദ്ധനുമാണ് കോൺറാഡ്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1946 - വിശുദ്ധ കോൺറാഡ് - പോൾ ലൂയീസ്സ്
1946 – വിശുദ്ധ കോൺറാഡ് – പോൾ ലൂയീസ്സ്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: വിശുദ്ധ കോൺറാഡ്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1946
  • രചന: പോൾ ലൂയീസ്സ്
  • അച്ചടി: S.J.Press, Mannanam
  • താളുകളുടെ എണ്ണം:  102
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *