1944 – മഹാകവി വി. സി. ബാലകൃഷ്ണപണിക്കർ – കുന്നത്തു ജനാർദ്ദനമേനോൻ

1944 ൽ  Malayalam Men of Letters  – കേരള ഭാഷാപ്രണയികൾ എന്ന ഗ്രന്ഥ സമുച്ചയത്തിലെ കുന്നത്തു ജനാർദ്ദനമേനോൻ രചിച്ച മഹാകവി                  വി.സി.ബാലകൃഷ്ണപണിക്കർ എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ കൃതി മഹാകവി വി. സി. ബാലകൃഷ്ണപണിക്കരുടെ ജീവചരിത്രമാണ്. കരുണരസപ്രധാനമായ വിലാപം, ആത്മചിന്താപരമായ വിശ്വരൂപം എന്നീ രണ്ടു ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ രചിച്ച് പ്രശസ്തനായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും, കവിയുമൊത്ത് അനേകം യാത്രകൾ ചെയ്തയാളുമാണ് രചയിതാവായ കുന്നത്തു ജനാർദ്ദനമേനോൻ.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്

1944 - മഹാകവി വി. സി. ബാലകൃഷ്ണപണിക്കർ - കുന്നത്തു ജനാർദ്ദനമേനോൻ
1944 – മഹാകവി വി. സി. ബാലകൃഷ്ണപണിക്കർ – കുന്നത്തു ജനാർദ്ദനമേനോൻ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: മഹാകവി വി. സി. ബാലകൃഷ്ണപണിക്കർ 
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1944
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 156
  • അച്ചടി: Hindustan Publishing House, Trivandrum
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *