1921 – എറണാകുളം മിസ്സം – പുസ്തകം 1 ലക്കം 1 – 1921 ഒക്ടോബർ

1921 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ സുറിയാനി കത്തോലിക്കരുടെ എറണാകുളം വികാരിയത്തിൻ്റെ (മിസ്സം) വികാരി അപ്പോസ്തലീക്കയായിരുന്ന കണ്ടത്തിൽ ആഗുസ്തീനോസ് മെത്രാൻ തുടങ്ങി വെച്ച എറണാകുളം മിസ്സം എന്ന മാസികയുടെ ആദ്യ പതിപ്പാണ് (പുസ്തകം 01 ലക്കം 01) ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.
വികാരിയത്തിൽ ആചരിക്കേണ്ട പ്രത്യേക നടപടികൾ സംബന്ധിച്ചും, ഇടയലേഖനങ്ങൾ, ഉപദേശങ്ങൾ, കല്പനകൾ തുടങ്ങിയ അറിയിപ്പുകൾ സഭയുടെ കീഴ്ത്തട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും അവയെല്ലാം റെക്കോർഡാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി തുടങ്ങിയ മാസികയാണ് എറണാകുളം മിസ്സം. വികാരിയത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന പള്ളികളും, പട്ടക്കാരുമെല്ലാം ഈ മാസികയുടെ ഒരു പ്രതി വാങ്ങണമെന്നും, വർഷാവസാനം ഈ പ്രതികളെല്ലാം ബൈൻ്റു ചെയ്ത് റെക്കോർഡായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1921 - എറണാകുളം മിസ്സം - പുസ്തകം 1 ലക്കം 1 - 1921 ഒക്ടോബർ
1921 – എറണാകുളം മിസ്സം – പുസ്തകം 1 ലക്കം 1 – 1921 ഒക്ടോബർ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്:  എറണാകുളം മിസ്സം – പുസ്തകം 1 ലക്കം 1 
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1921
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 40
  • അച്ചടി: The Mar Louis Memorial Press, Ernakulam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *