1999 – ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളക്രൈസ്തവർ – സ്കറിയാ സക്കറിയ

1999 നവംബർ മാസത്തിലെ സമീക്ഷ ദ്വൈവാരികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളക്രൈസ്തവർ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

1599 ൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആഗോള ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മയുമായി കേരള ക്രൈസ്തവരെ ബന്ധിപ്പിച്ച ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഉദയമ്പേരൂർ സുനഹദോസിനു ശേഷം കാനോനകളിലെ വിലക്കുകൾ എങ്ങിനെ സമുദായം മറികടന്നുവെന്നു വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട്  ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിലുണ്ടായ പരിണാമങ്ങളേയും പരിഷ്കാരങ്ങളേയും വിലയിരുത്തുകയാണ് ലേഖകൻ ഈ ലേഖനത്തിൽ.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1999 - ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളക്രൈസ്തവർ - സ്കറിയാ സക്കറിയ
1999 – ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളക്രൈസ്തവർ – സ്കറിയാ സക്കറിയ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളക്രൈസ്തവർ 
  • രചന: സ്കറിയാ സക്കറിയ 
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1999
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 04
  • അച്ചടി: Ayodhya Printers, Thrissur
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *