1916 – എല്ലാവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് – പ്ലാസിഡ് പൊടിപാറ

1916ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്ലാസിഡ് പൊടിപാറ രചിച്ച എല്ലാവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

CMI സന്ന്യാസസമൂഹത്തിലെ അംഗമായ ഫാദർ പ്ലാസിഡ് പൊടിപാറ, ചരിത്രപരമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ കാരണം ഭാഗികമായി നഷ്ടപ്പെട്ട സീറോ-മലബാർ സഭയുടെ സ്വത്വം വീണ്ടെടുക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ഒരു വിശിഷ്ട പണ്ഡിതനായിരുന്നു.തിരുവല്ല കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിൽ സഭാ പുനരൈക്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അഷ്ടദിന പ്രാർത്ഥനാവേളയിൽ പ്ലാസിഡച്ചൻ നടത്തിയ രണ്ടു പ്രസംഗങ്ങളുടെ പകർപ്പാണ് ഈ പുസ്തകം. പഴയ കൂർ, പുത്തൻ കൂർ സുറിയാനിക്കാരുടെ യോജിപ്പ് ജീവിതലക്ഷ്യമായി കാണുകയും ഈ ലക്ഷ്യ സാധൂകരണത്തിനായി അനേകം പുസ്തകങ്ങളും അച്ചൻ എഴുതുകയുണ്ടായി.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1916 - എല്ലാവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് - പ്ലാസിഡ് പൊടിപാറ
1916 – എല്ലാവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് – പ്ലാസിഡ് പൊടിപാറ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: എല്ലാവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് 
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1916
  • രചന:  പ്ലാസിഡ് പൊടിപാറ
  • അച്ചടി: St. Joseph’s Printing House, Thiruvalla
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 36
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *