വെല്ലുവിളി ഉയരുന്ന ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ക്രൈസ്തവ യുവജനങ്ങളുടെ ദൗത്യം – സ്കറിയാ സഖറിയാ

ചങ്ങനാശ്ശേരി യുവദീപ്തി സെൻട്രൽ ഓഫീസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്കറിയ സക്കറിയ എഴുതിയ വെല്ലുവിളി ഉയരുന്ന ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ക്രൈസ്തവ യുവജനങ്ങളുടെ ദൗത്യം എന്ന പ്രബന്ധത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ വ്യക്തി, സമൂഹം എന്നീ നിലകളിൽ യുവാക്കൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളിൾ ക്രൈസ്തവ ജീവിത ആദർശത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കൂടി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ലേഖനത്തിൽ.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

വെല്ലുവിളി ഉയരുന്ന ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ക്രൈസ്തവ യുവജനങ്ങളുടെ ദൗത്യം - സ്കറിയ സക്കറിയ

വെല്ലുവിളി ഉയരുന്ന ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ക്രൈസ്തവ യുവജനങ്ങളുടെ ദൗത്യം – സ്കറിയ സക്കറിയ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: വെല്ലുവിളി ഉയരുന്ന ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ക്രൈസ്തവ യുവജനങ്ങളുടെ ദൗത്യം
  • രചന: സ്കറിയാ സഖറിയാ
  • പ്രസാധകർ: Yuvadeepthi Central Office, Changanassery
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 26
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *