ക്ഷേത്രദർശനം എന്തിന് – സി. കെ. മൂസ്സത്

ക്ഷേത്രദർശനം ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ ക്ഷേത്രദർശനം എന്തിന് എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വിഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള രൂപ വർണ്ണനയും അവയുടെ വിവക്ഷകളും ആണ് ലേഖന വിഷയം. ക്ഷേത്ര സംവിധാനവും, വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയും ഭക്തരുടെ ആത്മസംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും, അവയുടെ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യൻ്റെ മനശ്ശാന്തിയും, മനുഷ്യർക്കിടയിലെ സാഹോദര്യം വളർത്തലും ആണെന്ന് ലേഖകൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ക്ഷേത്രദർശനം എന്തിന് - സി. കെ. മൂസ്സത്
ക്ഷേത്രദർശനം എന്തിന് – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ക്ഷേത്രദർശനം എന്തിന്
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 5
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *