കരിസ്മാറ്റിക് ഗാനങ്ങൾ

അബേൽ, വിൻസെൻ്റ്, എയ്മാർഡ്, ജെ. ടി. താണിക്കൽ എന്നിവർ ചേർന്ന് രചിച്ച കരിസ്മാറ്റിക് ഗാനങ്ങൾ എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

തൃശൂർ ദേവമാതാ പ്രോവിൻഷ്യൽ ഹൗസ് കരിസ്മാറ്റിക് ബ്യൂറോ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 25 ക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 കരിസ്മാറ്റിക് ഗാനങ്ങൾ
കരിസ്മാറ്റിക് ഗാനങ്ങൾ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: കരിസ്മാറ്റിക് ഗാനങ്ങൾ
  • രചന:  അബേൽ, വിൻസെൻ്റ്, എയ്മാർഡ്, ജെ. ടി. താണിക്കൽ 
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 24
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *