1920 – കോട്ടയം മാസികയുടെ നാലു ലക്കങ്ങൾ.

കത്തോലിക്ക സഭയിലെ കോട്ടയം അതിരൂപത (ക്നാനായ കത്തോലിക്ക സഭ) യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന കോട്ടയം മാസികയുടെ1920ൽ ഇറങ്ങിയ മൂന്ന്, നാല്, പത്ത്, പതിനൊന്ന് ലക്കങ്ങളുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ക്രൈസ്തവസഭാ ലേഖനങ്ങൾക്ക് പുറമേ, അക്കാലത്തെ ലോക വാർത്തകളും, പൊതുവിഷയത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങളും സാഹിത്യവും, ചരമ അറിയിപ്പുകളും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തു പുറത്തു വിടുന്ന ഈ ലക്കങ്ങളിൽ കാണുന്നു. ലക്കങ്ങളുടെ തനിമ നിലനിർത്താൻ ഓരോ ലക്കവും വ്യത്യസ്തമായിത്തന്നെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ചില ലക്കങ്ങളുടെ കവർ പേജും പുറകിലെ പേജും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1920 - കോട്ടയം മാസിക - പുസ്തകം 1 ലക്കം 3 (1920 മാർച്ച്)
1920 – കോട്ടയം മാസിക – പുസ്തകം 1 ലക്കം 3 (1920 മാർച്ച്)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ 4 രേഖകളുടെയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

രേഖ 1

 • പേര്: 1920 – കോട്ടയം മാസിക – പുസ്തകം 1 ലക്കം 3 (1920 മാർച്ച്)
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 2

 • പേര്: 1920 – കോട്ടയം മാസിക – പുസ്തകം 1 ലക്കം 4 (1920 ഏപ്രിൽ)
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 3

 • പേര്: 1920 – കോട്ടയം മാസിക – പുസ്തകം 1 ലക്കം 10 (1920 ഒക്ടോബർ)
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 4

 • പേര്: 1920 – കോട്ടയം മാസിക – പുസ്തകം 1 ലക്കം 11 (1920 നവംബർ)
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

1947 – Sri. P. Narayanan Nair – 79th Birthday Souvenir

ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനും,  കൊച്ചി നാട്ടുരാജ്യത്തിലെ ആദ്യത്തെ  സംസ്കൃത പാഠശാലയായ നെന്മാറ ലക്ഷ്മീ നിലയം സംസ്കൃത പാഠശാലയുടെ സ്ഥാപകനും, മണിമേഖല, ചിലപ്പതികാരം തുടങ്ങിയ തമിഴ് സംഘസാഹിത്യ കൃതികളുടെ പരിഭാഷകനും ആയ വിദ്യാഭൂഷണം നെന്മാറ പടിഞ്ഞാപ്പാറയിൽ നാരായണൻ നായരുടെ എഴുപത്തി ഒൻപതാം ജന്മദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ സ്മരണികയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കേരളവർമ്മ മഹാരാജാവ് അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള കൊച്ചി സംസ്ഥാന പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസാന്വേഷണ കമ്മറ്റി അംഗം കൂടി ആയിരുന്നു പി. നാരായണൻ നായർ.

ഈ സുവനീറിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, തമിഴ്, മലയാളം, സംസ്കൃതം എന്നീ നാലു ഭാഷകളിൽ ഉള്ള ലേഖനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ചില അപൂർവമായ ഫോട്ടോകളും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

സതീഷ് തോട്ടാശ്ശേരിയുടെ  ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമായത്.

1947 - Sri. P. Narayanan Nair - 79th Birthday Souvenir
1947 – Sri. P. Narayanan Nair – 79th Birthday Souvenir

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: Sri. P. Narayanan Nair – 79th Birthday Souvenir
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1947
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 132
 • അച്ചടി: The Scholar Press, Palakkad
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി