1990 – അവബോധത്തിൻ്റെ മിന്നൽപ്പിണരുകൾ – സ്കറിയാ സക്കറിയാ

ഭാഷാപോഷിണി മാസികയിൽ 1990 ൽ സ്കറിയ സക്കറിയ എഴുതിയ അവബോധത്തിൻ്റെ മിന്നൽപ്പിണരുകൾ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1990 - അവബോധത്തിൻ്റെ മിന്നൽപ്പിണരുകൾ - സ്കറിയാ സക്കറിയാ
1990 – അവബോധത്തിൻ്റെ മിന്നൽപ്പിണരുകൾ – സ്കറിയാ സക്കറിയാ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • പേര്: അവബോധത്തിൻ്റെ മിന്നൽപ്പിണരുകൾ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1990
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 4
 • അച്ചടി: Malayala Manorama Press, Kottayam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1935 – പാദുവായിലെ മറിയം – എലിസബത്തു് ഉതുപ്പു്

കത്തോലിക്ക സഭയിൽ സവിശേഷമായ അദ്ധ്യാത്മികജീവിതം നയിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പാദുവായിലെ മറിയം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. എറണാകുളം സെൻ്റ് തെരസേസ് കോളേജിലെ മലയാളം ലക്ചറർ ആയിരുന്ന എലിസബത്തു് ഉതുപ്പു് ആണ് ഇതിൻ്റെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി വിശുദ്ധയായി ഉയർത്തെപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളൊന്നും തിരച്ചലിൽ ലഭ്യമായില്ല.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1935 - പാദുവായിലെ മറിയം - എലിസബത്തു് ഉതുപ്പു്
1935 – പാദുവായിലെ മറിയം – എലിസബത്തു് ഉതുപ്പു്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • പേര്: പാദുവായിലെ മറിയം
 • രചന: എലിസബത്തു് ഉതുപ്പു്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1935
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 84
 • അച്ചടി: Mar Louis Memorial Press, Ernakulam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

1990 – ജാതിയും മതവും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും സാഹിത്യത്തിൽ – സ്കറിയാ സക്കറിയാ

ഭാഷാപോഷിണി മാസികയിൽ 1990 ഫെബ്രുവരി-മാർച്ച് ലക്കത്തിൽ സ്കറിയ സക്കറിയ എഴുതിയ ജാതിയും മതവും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും സാഹിത്യത്തിൽ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1990 - ജാതിയും മതവും പ്രത്യശാസ്ത്രവും സാഹിത്യത്തിൽ - സ്കറിയാ സക്കറിയാ
1990 – ജാതിയും മതവും പ്രത്യശാസ്ത്രവും സാഹിത്യത്തിൽ – സ്കറിയാ സക്കറിയാ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • പേര്: ജാതിയും മതവും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും സാഹിത്യത്തിൽ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1990
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 6
 • അച്ചടി: Malayala Manorama Press, Kottayam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1959 – സ്മരണോപഹാരം

ഫാദർ സക്കറിയാസ് പാറയ്ക്കൽ എന്ന ക്രൈസ്തവപുരോഹീതൻ്റെ പൗരോഹിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ അമ്പതാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ സ്മരണോപഹാരം എന്ന സുവനീറിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1959 - സ്മരണോപഹാരം
1959 – സ്മരണോപഹാരം

 

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • പേര്: സ്മരണോപഹാരം
 • രചന: പൗലോസ് പാലയ്ക്കാപ്പിള്ളി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1959
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 72
 • അച്ചടി: L.F. Press, Thevara
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1958 – മറിയക്കുട്ടി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

1958ൽ പി. സുബ്രഹ്മണ്യം സംവിധാനം ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ മറിയക്കുട്ടി എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തതിനു ഒപ്പം ഇറങ്ങിയ സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയസിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമീകവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1958 - മറിയക്കുട്ടി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
1958 – മറിയക്കുട്ടി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

ഈ സിനിമയെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ ഡാറ്റയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.പേര്: ആദ്യകിരണങ്ങൾ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

 • അച്ചടി: K.R. Brothers Printing Works, Calicut
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1936 – വനിതാദർശം അഥവാ പുണ്യവതിയായ എലിസബത്തു് (ഒരു ജീവചരിത്രം)

ഹംഗറിയിലെ എലിസബത്ത് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധയുടെ ജീവചരിത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന വനിതാദർശം അഥവാ പുണ്യവതിയായ എലിസബത്തു് (ഒരു ജീവചരിത്രം) എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. കൊച്ചീരൂപതയിലെ ഒൻപത് നവവൈദീകർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പരിഭാഷ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.  (പരിഭാഷ നിർവഹിച്ച ഈ വൈദികരുടെ പേരുവിവരം പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ ലഭ്യമാണ്). ഹംഗറിയിലെ എലിസബത്ത് എന്ന വിശുദ്ധയെകുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക വിവരത്തിന് ഈ വിക്കിപീഡിയ ലേഖനം നോക്കുക.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1936 - വനിതാദർശം അഥവാ പുണ്യവതിയായ എലിസബത്തു് (ഒരു ജീവചരിത്രം)
1936 – വനിതാദർശം അഥവാ പുണ്യവതിയായ എലിസബത്തു് (ഒരു ജീവചരിത്രം)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • പേര്: വനിതാദർശം അഥവാ പുണ്യവതിയായ എലിസബത്തു് (ഒരു ജീവചരിത്രം)
 • രചന/പരിഭാഷ: മൈക്കൾ കൊൺസീസാം, പോൾ ലന്തപ്പറമ്പിൽ, ജോൺ പെരയിരാ, അഗസ്റ്റിൻ മണക്കാട്ട്, ജെയിംസ് കണ്ടനാട്ട്, ജോസഫ് പെരയിരാ, ജെ. റെയിനോൾഡ് പുരയ്ക്കൽ, ലൂയിസ് സിക്കേരാ, ജോസഫ് തോട്ടുകടവിൽ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1936
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 246
 • പ്രസാധനം: S.H. League, Aluva
 • അച്ചടി: The Good Shepherd’s Press, Kottayam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1932 – സ്വർല്ലോകസോപാനം

ആബെ സോദ്രേ എന്ന ഫ്രഞ്ച് വൈദികൻ്റെ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലുള്ള മൂലഗ്രന്ഥത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇറങ്ങിയ The way that leads to God എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ മലയാളപരിഭാഷയായ സ്വർല്ലോകസോപാനം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ക്രൈസ്തവദൈവശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണ്.  മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരിയിലെ ഒരു കൂട്ടം നവവൈദീകർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പരിഭാഷ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1932 - സ്വർല്ലോകസോപാനം
1932 – സ്വർല്ലോകസോപാനം

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • പേര്: സ്വർല്ലോകസോപാനം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1932
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 474
 • അച്ചടി: I.S. Press
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1900/1901 – നിത്യാക്ഷരങ്ങൾ – പൂർവഭാഗം – പൂർവോത്തരഭാഗങ്ങൾ

യുയോമയ സഭയുടെ സ്ഥാപകനായ വിദ്വാൻ കുട്ടിയച്ചൻ്റെ കത്തുകളും മറ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന  നിത്യാക്ഷരങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ ആണ് പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഈ പുസ്തകം നിത്യാക്ഷരങ്ങൾ പൂർവഭാഗം നിത്യാക്ഷരങ്ങൾ പൂർവോത്തരഭാഗങ്ങൾ എന്നീ രണ്ടു പതിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഇതിൽ നിത്യാക്ഷരങ്ങൾ പൂർവഭാഗം 1900ത്തിലും നിത്യാക്ഷരങ്ങൾ പൂർവോത്തരഭാഗങ്ങൾ 1901ലും ആണ് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെയും സംഗതിവിവരം 1901ലേതിൽ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. അതിനാൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിച്ചിരിക്കാം എങ്കിലും രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ഒറ്റപതിപ്പായി ആവും ഇറക്കിയിരിക്കുക എന്ന് ഊഹിക്കുന്നു.

യുയോമയ സഭാംഗമായ മാത്യു ബോധകർ ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

യുയോമയ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലപുസ്തകങ്ങളും ഇതിനു മുൻപും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ.

1900/1901 - നിത്യാക്ഷരങ്ങൾ - പൂർവഭാഗം - പൂർവോത്തരഭാഗങ്ങൾ
1900/1901 – നിത്യാക്ഷരങ്ങൾ – പൂർവഭാഗം – പൂർവോത്തരഭാഗങ്ങൾ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • പേര്: നിത്യാക്ഷരങ്ങൾ – പൂർവഭാഗം – പൂർവോത്തരഭാഗങ്ങൾ
 • രചയിതാവ്: വിദ്വാൻകുട്ടിയച്ചൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1900/1901
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 752
 • അച്ചടി: Malayala Manorama Press, Kottayam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1991-2000 – ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 9 ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പുസ്തകങ്ങൾ

1980കളിൽ ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം ആ ശേഖരത്തിലെ നിരവധി പ്രമുഖകൃതികൾ 1990കളിൽ ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലൂടെയാണ് പലപ്രമുഖ പ്രാചീനകൃതികളും ആദ്യമായി അച്ചടിക്കപ്പെട്ടത്. 1990കളിൽ ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലൂടെ പുറത്ത് വന്ന ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലെ 9 പുസ്തകങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ കോപ്പിയാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാം മുൻപ് ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതിയിലൂടെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വന്നതാണ്. (പുസ്തകങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്)

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1991 - ഗുണ്ടർട്ടിൻ്റെ മലയാള ഭാഷാവ്യാകരണം
1991 – ഗുണ്ടർട്ടിൻ്റെ മലയാള ഭാഷാവ്യാകരണം

 

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ ഓരോ പുസ്തകവും ആക്സെസ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ണി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 1. 1991 – ഗുണ്ടർട്ടിൻ്റെ മലയാള ഭാഷാവ്യാകരണം – https://gpura.org/item/1991-malayala-bhasha-vyakaranam-gundert-scaria-zacharia
 2. 1991 – ഗുണ്ടർട്ടിൻ്റെ മലയാളം – ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു – https://gpura.org/item/1991-malayalam-english-nighandu-gundert-scaria-zacharia
 3. 1992 – ഗുണ്ടർട്ട് ബൈബിൾ – https://gpura.org/item/1992-bible-gundert-scaria-zacharia
 4. 1992 – കേരളോല്പത്തിയും മറ്റും (എട്ടു കൃതികൾ) – https://gpura.org/item/1992-keralolpathiyum-mattum-gundert-scaria-zacharia
 5. 1992 – വജ്രസൂചി (പതിനെട്ടു കൃതികൾ) – https://gpura.org/item/1992-vajrasoochi-gundert-scaria-zacharia
 6. 1994 – പഴശ്ശിരേഖകൾ – https://gpura.org/item/1994-pazhassi-rekhakal-gundert-scaria-zacharia
 7. 1994 – തച്ചോളിപ്പാട്ടുകൾ – https://gpura.org/item/1994-thacholi-pattukal-gundert-scaria-zacharia
 8. 1996 – തലശ്ശേരി രേഖകൾ – https://gpura.org/item/1996-thalassery-rekhakal-gundert-scaria-zacharia
 9. 2000 – പയ്യന്നൂർപ്പാട്ട് – https://gpura.org/item/2000-payyannur-pattu-gundert-scaria-zacharia

1965 – പോർട്ടർ കുഞ്ഞാലി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

1965ൽ പി. എ. തോമസും ശശികുമാറും ചേർന്ന് സംവിധാനം ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കിയ പോർട്ടർ കുഞ്ഞാലി എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തതിനു ഒപ്പം ഇറങ്ങിയ സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയസിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമീകവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1965 - പോർട്ടർ കുഞ്ഞാലി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
1965 – പോർട്ടർ കുഞ്ഞാലി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

ഈ സിനിമയെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ ഡാറ്റയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.പേര്: ആദ്യകിരണങ്ങൾ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

 • അച്ചടി: P.C. Press, Kottayam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി