2005 – മലയിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ – തോമസ് പന്തപ്ലാക്കൽ

2005ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തോമസ് പന്തപ്ലാക്കൽ രചിച്ച മലയിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

സി. എം. ഐ. ജനറൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിൽ മാന്നാനം കുന്നിൽ ആരംഭിച്ച സി. എം. ഐ സഭയുടെ ആദ്യാംഗങ്ങളായ 15 പിതാക്കന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം ആണ് പ്രതിപാദ്യവിഷയം. ആദ്യ വ്രതാനുഷ്ടാനം നടത്തിയ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ചാവറയച്ചനും, മറ്റ് 10 പേരും സന്യാസവ്രതം സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ 150 ആം വാർഷികത്തിലാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. സഭയുടെ ആദ്യകാല നാളാഗമങ്ങളും, കയ്യെഴുത്തു രേഖകളും, ഇതര ഗ്രന്ഥങ്ങളും പരിശോധിച്ച് ആധികാരികമായി രചിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകമാണിത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 2005 - മലയിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ - തോമസ് പന്തപ്ലാക്കൽ
2005 – മലയിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ – തോമസ് പന്തപ്ലാക്കൽ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

  • പേര്: മലയിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ
  • രചന: Thomas Panthaplakal CMI
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 2005
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 204
  • അച്ചടി: Image House
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *