1979 – സി. എം. ഐ. സഭയും ചാവറ അച്ചനും – ഡൊമിനിക് കോയിക്കര

ഡൊമിനിക് കോയിക്കര രചിച്ച സി. എം. ഐ. സഭയും ചാവറ അച്ചനും എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. 1979 ൽ ആണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

കേരള കർമ്മാലീത്ത സഭയുടെ പ്രധാന സ്ഥാപകനായ ചാവറ കുരിയാക്കോസ് അച്ചൻ്റെ 108 ആം ചരമവാർഷിക സ്മാരകമായി ഡൊമിനിക് കോയിക്കര രചിച്ച പുസ്തകമാണിത്. സി. എം. ഐ. സഭയുടെയും ചാവറ അച്ചൻ്റെയും ചരിത്ര സംഗ്രഹം, അച്ചൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രബന്ധം, പുസ്തകസമർപ്പണം, അനുസ്മരണ എന്നിവയാണ് ഉള്ളടക്കം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1979 - സി. എം. ഐ. സഭയും ചാവറ അച്ചനും - ഡൊമിനിക് കോയിക്കര

1979 – സി. എം. ഐ. സഭയും ചാവറ അച്ചനും – ഡൊമിനിക് കോയിക്കര

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: സി. എം. ഐ. സഭയും ചാവറ അച്ചനും
  • രചന: – ഡൊമിനിക് കോയിക്കര
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1979
  • അച്ചടി: K.C.M.Press, Kochi
  • താളുകളുടെ എണ്ണം:  62
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *