1975 – നിർമ്മലസൂനം – ഡൊമിനിക് കോയിക്കര

1975 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡൊമിനിക് കോയിക്കര രചിച്ച നിർമ്മലസൂനം എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രവും, അവരുടെ ജീവിത മാതൃകകൾ അനുകരിക്കുവാൻ കുട്ടികളോടും, യുവതീയുവാക്കന്മാരോടും, വിവാഹിതരോടുമുള്ള ചില ആഹ്വാനങ്ങളാണ് കവിതകളിലെ വിഷയം. അതു കൂടാതെ സി. എം. ഐ സഭയുടെ പൊതു പഠനഗൃഹമായ ധർമ്മാരാം കോളേജിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണവും കുറെ ധ്യാനക്കുറിപ്പുകളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1975 - നിർമ്മലസൂനം - ഡൊമിനിക് കോയിക്കര
1975 – നിർമ്മലസൂനം – ഡൊമിനിക് കോയിക്കര

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: നിർമ്മലസൂനം
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1975
  • രചന:  ഡൊമിനിക് കോയിക്കര
  • അച്ചടി: Friendship Alwaye Press
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 190
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *