1975 – ആത്മഗീതം – ടി. കെ. നാരായണ കുറുപ്പ്

1975ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച, ടി. കെ. നാരായണകുറുപ്പ് രചിച്ച ആത്മഗീതം എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ടി. കെ. നാരായണകുറുപ്പ് 1945 ൽ കൊല്ലത്ത് നിന്നും കുറച്ചുകാലത്തേക്ക്  ടാഗോർ എന്ന മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ രചയിതാവിൻ്റെ ധാരാളം മുക്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ആത്മഗീതം എന്ന ഈ കൃതിയിൽ ടാഗോറിൻ്റെ ഗീതാജ്ഞലിയുടെ സ്വരലയങ്ങളുള്ള ഗദ്യ കവിതകളും മുക്തകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

രാജൻ കൈലാസ് , കൊല്ലം ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

1975 - ആത്മഗീതം - ടി. കെ. നാരായണ കുറുപ്പ്
1975 – ആത്മഗീതം – ടി. കെ. നാരായണ കുറുപ്പ്’

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ആത്മഗീതം
  • രചന: ടി. കെ. നാരായണ കുറുപ്പ്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1949
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 78
  • അച്ചടി: India Press, Kottayam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *