1953 – ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്ഷണം – ഗ്രിഗറി

1953ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രിഗറി രചിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്ഷണം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവായ ഗ്രിഗറി നസ്രാണി ദീപിക, കർമ്മെലകുസുമം എന്നീ ആനുകാലികങ്ങളുടെ പത്രാധിപരായി സേവനമനുഷ്ടിച്ച പണ്ഡിതൻ എന്ന നിലയിലും, വൈദികരുടെയും, സന്യസ്തരുടെയും ധ്യാനഗുരു എന്ന നിലയിലും പ്രശസ്തനായിരുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1953 - ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്ഷണം - ഗ്രിഗറി
1953 – ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്ഷണം – ഗ്രിഗറി

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്ഷണം
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1953
  • രചന:  ഗ്രിഗറി
  • അച്ചടി: St. Joseph’s Press, Mannanam
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 32
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *