1984 – ശബരിമല ജ്യോതിസ്സ് – സി കെ മൂസ്സത്

1984 ൽ ഇറങ്ങിയ ശ്രീ അയ്യപ്പൻ വിശേഷാൽ പതിപ്പിൽ സി കെ മൂസ്സത് എഴുതിയ ശബരിമല ജ്യോതിസ്സ് എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.
ലേഖനത്തിൽ അയ്യപ്പ മാഹാത്മ്യത്തെ പല സ്തോത്രങ്ങൾ മുൻ നിർത്തി വിവരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിലക്കൽ പ്രശ്നത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് പതിനെട്ടാം പടിയുടെ പവിത്രത നില നിർത്താൻ ഹൈന്ദവ ജനത ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1984 - ശബരിമല ജ്യോതിസ്സ് - സി കെ മൂസ്സത്
1984 – ശബരിമല ജ്യോതിസ്സ് – സി കെ മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്:  ശബരിമല ജ്യോതിസ്സ്
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1984
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 5
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *