1978 – തേജസ്വിയായ വംഗപ്രതിഭ – സി. കെ. മൂസ്സത്

ബംഗാളി സാഹിത്യകാരനായ ശരത് ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയുടെ ജന്മ ശതാബ്ധിയോടനുബന്ധിച്ച് സുബോധചന്ദ്ര സെൻ ഗുപ്ത രചിച്ച്  കെ . എം. തരകൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശരച്ചന്ദ്രൻ മനുഷ്യനും കലാകാരനും എന്ന പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചും ശരത് ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയെ കുറിച്ചും1978 മാർച്ച് മാസത്തിലെ ഗ്രന്ഥാലോകം ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ തേജസ്വിയായ വംഗപ്രതിഭ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്

1978 - തേജസ്വിയായ വംഗപ്രതിഭ - സി. കെ. മൂസ്സത്
1978 – തേജസ്വിയായ വംഗപ്രതിഭ – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: തേജസ്വിയായ വംഗപ്രതിഭ
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1978
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 2
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *