1978 – അവിസ്മരണീയനായ കേശവമേനോൻ – സി. കെ. മൂസ്സത്

1978 ഡിസംബർ ലക്കം ഗ്രന്ഥാലോകം ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ മൂസ്സത് എഴുതിയ അവിസ്മരണീയനായ കേശവമേനോൻ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഖിലാഫത്തു പ്രസ്ഥാനം, വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങിയ സമരമുഖങ്ങളിലെ സജീവ സാന്നിധ്യവും, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനി, സാഹിത്യകാരൻ, മാതൃഭൂമിയുടെ സ്ഥാപകപ്രവർത്തകൻ, ദീർഘകാല പത്രാധിപർ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനുമായ കെ. പി. കേശവമേനോനെ കുറിച്ചാണ് ലേഖനം. അദ്ദേഹവുമായുള്ള എഴുത്തുകുത്തുകളെ കുറിച്ചും, ഒരുമിച്ചു പങ്കെടുത്ത യോഗാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ലേഖകൻ.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1978 - അവിസ്മരണീയനായ കേശവമേനോൻ - സി. കെ. മൂസ്സത്
1978 – അവിസ്മരണീയനായ കേശവമേനോൻ – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: അവിസ്മരണീയനായ കേശവമേനോൻ
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1978
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 4
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *