1958 – വിജയത്തിൻ്റെ വഴികൾ – ഭാഗം 2

1958 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റോബർട്ട് നാഷ് എസ്.ജെ. രചിച്ച  Is Life Worthwhile എന്ന പുസ്തകപരമ്പരയുടെ  മലയാള പരിഭാഷയായ വിജയത്തിൻ്റെ വഴികൾ  രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ  പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.  മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. മലയാള പരിഭാഷ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ജോസഫ് പാമ്പക്കൽ, ആൻ്റണി പെരുമ്പ്രായിൽ, ഐസക്ക് ആലഞ്ചേരിൽ എന്നിവർ ചേർന്നാണ്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1958 - വിജയത്തിൻ്റെ വഴികൾ - ഭാഗം 2
1958 – വിജയത്തിൻ്റെ വഴികൾ – ഭാഗം 2

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: വിജയത്തിൻ്റെ വഴികൾ – ഭാഗം 2
 • രചന:
  റോബർട്ട് നാഷ് എസ്.ജെ.
  ജോസഫ് പാമ്പക്കൽ
  ആൻ്റണി പെരുമ്പ്രായിൽ
  ഐസക്ക് ആലഞ്ചേരിൽ 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1958
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 250
 • അച്ചടി: J.M. Press, Aluva
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *