1909 – കലിയുഗാവസ്ഥ – ഓട്ടംതുള്ളൽ

1909 ൽ നാരായണപിള്ള പൂജപ്പുര പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കലിയുഗാവസ്ഥ –  ഓട്ടംതുള്ളൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

രവിശങ്കർ നായരുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമായത്.

1909 - കലിയുഗാവസ്ഥ - ഓട്ടംതുള്ളൽ

1909 – കലിയുഗാവസ്ഥ – ഓട്ടംതുള്ളൽ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: കലിയുഗാവസ്ഥ – ഓട്ടംതുള്ളൽ
  • പ്രസാധകൻ : നാരായണപിള്ള, പൂജപ്പുര 
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1909
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 16
  • അച്ചടി: Sreemoolarajavilasam Press, Trivandrum
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *