2012 - തകഴി : അനുഭവം ആഖ്യാനം വായന - സ്കറിയ സക്കറിയ